Xã An Nhơn và những kết quả trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/08/2017 | Tác giả: Võ Thị Yến Nhi

An Nhơn là xã thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú, trung tâm xã cách trung tâm huyện Thạnh Phú khoảng 10 km, với diện tích tự nhiên là 2.849,29 ha. Toàn xã có 1.478 hộ, 7.333 nhân khẩu, 03 ấp và 53 Tổ nhân dân tự quản. Đời sống của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chiếm 73% so với tổng số hộ dân toàn xã, với cây trồng và vật nuôi chủ lực là cây lúa, con tôm. Xã đã tập trung xây dựng thành công Hợp tác xã lúa tôm Thạnh Phú.

Trạm Y Tế xã An Nhơn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo qui định. (Ảnh: Yến Nhi)

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ và nhân dân xã An Nhơn quan tâm thực hiện các tiêu chí với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2017. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, và tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh.

Hiện nay, xã còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông (còn 01 tuyến đường trục xã dài 5.400m chưa được xây dựng đạt chuẩn), tiêu chí số 5 về trường học (hiện còn Trường Mẫu giáo và Trường Trung học cơ sở chưa đạt chuẩn), tiêu chí số 11 về hộ nghèo (còn 113 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,5%) và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (cần tiếp tục vận động 72 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, 04 cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi lập đề án bảo vệ môi trường, 530 hộ sử dụng nước sạch).

Để xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã An Nhơn đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí thuộc hộ gia đình được tập trung thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, xã tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Ban chỉ đạo huyện, tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hoàn chỉnh các tiêu chí.