Giồng Trôm ra mắt tổ hợp tác dừa xiêm xanh Phong Nẫm

Ngày đăng bài: 25/08/2017 | Tác giả: Hoàng Minh

Ủy ban nhân xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm vừa tổ chức ra mắt tổ Hợp tác sản xuất dừa xiêm xanh.

Ra mắt tổ hợp tác Dừa xiêm xanh Phong Nẫm. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tổ hợp tác dừa xiêm xanh xã Phong Nẫm ra mắt với 19 thành viên, tổng diện tích trồng dừa xiêm xanh là 10 ha, thuộc 2 ấp trên địa bàn xã, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, dân chủ cùng nhau có lợi. Ông Võ Xuân Hùng được bầu làm tổ trưởng, ông Huỳnh Phước Lộc, làm tổ phó. Mục đích của tổ là các thành viên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỷ thuật canh tác dừa xiêm xanh nhằm  nâng cao thu nhập cho nông hộ.

Tham gia tổ hợp tác, các thành viên cùng nhau xây dựng, áp dụng quy trình kỷ thuật trồng, chăm sóc và thu hái dừa xiêm xanh đúng quy trình, tạo chất lưọng cao, đồng đều. Đồng thời, tổ còn xây dựng quỹ tín dụng nhằm hỗ trợ các tổ viên tiếp cận đựợc với nguồn vốn phù hợp để đầu tư cho sản xuất, nâng cao khả năng tiếp cận với thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.