Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Châu Bình, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 30/08/2017 | Tác giả: Kim Phụng

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường văn hóa xã Châu Bình huyện Giồng Trôm, sáng lập viên Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình đã tổ chức hội nghị thành lập và bầu Hội đồng quản trị Hợp tác xã.

Ban quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình ra mắt hạ quyết tâm. (Ảnh: Kim Phụng)

Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình có 111 thành viên, trong đó có 1 thành viên là tập thể đại diện cho 31 tổ viên của Tổ hợp tác trồng dừa ấp Hồ Sen, xã Bình Thành. Các thành viên tự nguyện đăng ký tham gia hợp tác xã ban đầu khoảng 130 ha. Trụ sở chính Hợp tác xã đặt tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình.

Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị Hợp tác xã gồm 9 thành viên, ông Hồ Văn Hùng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các ngành nghề hoạt động của Hợp tác xã gồm: trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch và dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Vốn điều lệ Hợp tác xã là 300 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Châu Bình cho biết: "Điểm mạnh của Châu Bình là một xã nông nghiệp có trên 2.000 ha dừa, nhân dân sản xuất có hiệu quả rất cao, năng suất bình quân 10.800 trái/năm. Để cạnh tranh có hiệu quả, Hợp tác xã sẽ mở những lớp tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư phân bón, phân hữu cơ để sản xuất dừa sạch, để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm sạch, an toàn. Sau khi đại hội xong, chúng tôi sẽ liên hệ với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập huấn cho Ban quản trị, kế toán, thủ quỹ và các thành viên trong Ban quản trị để có kinh nghiệm lãnh đạo Hợp tác xã nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất."

Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình là hợp tác xã đầu tiên của huyện Giồng Trôm được chọn là mô hình thí điểm theo Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ về Hợp tác xã kiểu mới. Tính đến tháng 8 năm 2017, toàn huyện Giồng Trôm có 7 hợp tác xã và 115 tổ hợp tác, trong đó có 79 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ.