Ba Tri thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh

Ngày đăng bài: 31/08/2017 | Tác giả: Trà Dũng

Ngày 30/8/2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh.

Xã Mỹ Chánh có tổng đàn bò trên 5.000 con đây là điều kiện để Hợp tác xã hoạt động mang lại hiệu quả. (Ảnh: Trà Dũng)

Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh được thành lập và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý và hoạt động. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Hợp tác xã là chăn nuôi, tiêu thụ và thực hiện các dịch vụ thú y; bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc.  Ban đầu Hợp tác xã có 50 thành viên, với quy mô chăn nuôi là 250 con bò nái sinh sản; tổng vốn điều lệ là 100 triệu đồng do các thành viên đóng góp.

Đối tượng kết nạp thành viên là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã có chăn nuôi, thu mua, tiêu thụ bò, trâu, tự nguyện đăng ký tham gia, tán thành điều lệ và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Hợp tác xã.

Hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác, tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường; giữ gìn và phát triển thương hiệu Bò Ba Tri, trâu giống tốt; bò, trâu thương phẩm sạch, an toàn; phát triển sản xuất tạo thêm thu nhập và việc làm cho thành viên hợp tác xã.

Hội nghị đã thông qua dự thảo phương án sản xuất - kinh doanh và điều lệ của Hợp tác xã. Đồng thời biểu quyết bầu Hội đồng quản trị Hợp tác xã gồm 5 thành viên và 3 thành viên Ban kiểm soát. Ông Trà Tấn Thành được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã.