UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng

Ngày đăng bài: 05/09/2017 | Tác giả: Trương Hùng

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 6825/BNN-TCTS, trong đó cần chú trọng việc phát triển nuôi tôm nước lợ đúng quy định. Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài trong việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là vi phạm về thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường, sử dụng chất cấm, chất không có trong danh mục được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Rà soát, nắm chắc diện tích nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt để có phương án giải quyết phù hợp với quy định nuôi tôm chân trắng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm về nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Đối với các trường hợp đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt thì yêu cầu người dân sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại và không để phát sinh thêm diện tích nuôi.

Nguồn: Công văn 3966/UBND-KT