Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ban phát triển ấp

Ngày đăng bài: 19/09/2017 | Tác giả: Thành Tân

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho trên 750 cán bộ Ban phát triển ấp của 147 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Thành Tân)

Thời gian mỗi lớp tập huấn 1 ngày, các học viên được báo cáo viên trao đổi về mục tiêu, ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình; Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ và các vấn đề cần theo dõi, bổ sung để đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí; Công tác rà soát thực trạng sản xuất trên địa bàn ấp; Lập kế hoạch cho mô hình phát triển sản xuất cần mở rộng; Công tác vận động, tuyên truyền trong việc hình thành các mô hình kinh tế tập thể (THT, HTX), điều kiện để thực hiện đạt tiêu chí số 13; Công tác phối hợp giữa cấp ấp với người dân và UBND xã để thực hiện tiêu chí số 13.

Ngoài ra, báo cáo viên lớp tập huấn còn dành nhiều thời gian để các học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẽ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và những đề xuất, kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện chương trình.

Trên 750 cán bộ Ban phát triển ấp của 147 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới tham gia tập huấn. (Ảnh: Thành Tân)

Được biết trước đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 500 học viên là cán bộ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, huyện, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng, Ban Quản lý dự án các huyện, Phó Chủ tịch UBND xã, Thành viên Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới, cán bộ nông thôn mới và cán bộ phụ trách Kinh tế kế hoạch 147 xã trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.