Thới Thạnh tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã dịch vụ thủy sản

Ngày đăng bài: 12/10/2017 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 09/10/2017, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ thủy sản nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên ra mắt trước hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Hợp tác xã dịch vụ thủy sản Thới Thạnh có trụ sở chính tại ấp Xương Thới III, ban đầu có hơn 20 thành viên tham gia. Ngành nghề, sản xuất kinh doanh là thủy sản nước ngọt và tổ chức các dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp với sản phẩm chính là tôm càng xanh.

Được biết, Thới Thạnh hiện có hơn 70 ha mặt nước nuôi thủy sản. Trong đó, nuôi tôm càng xanh là chủ yếu với trên 40 ha được duy trì và ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nông dân.

Tuy nhiên, do sản xuất không tập trung, thiếu tính liên kết nên chưa phát huy hết tiềm năng sản xuất địa phương, không tiếp cận được thị trường lớn như siêu thị, chợ đầu mối và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu qua thương lái nên thường bị ép giá.

Từ đó, việc mở rộng qui mô các Tổ hợp tác sản xuất tôm thành Hợp tác xã để sản xuất tập trung, mở rộng thị trường, đồng thời liên kết với doanh nghiệp trong đầu tư đầu vào và tìm đầu ra cho sản phẩm là hết sức cần thiết.  

Tại hội nghị, các xã viên đã thống nhất thông qua dự thảo điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh, qui chế quản lý tài chính, qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị, qui chế thi đua khen thưởng. Đồng thời, hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị và kiểm soát viên. Ông Nguyễn Văn Đoàn được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã dịch vụ thủy sản Thới Thạnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.