Giồng Trôm có 15 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Ngày đăng bài: 27/02/2018 | Tác giả: Minh Mừng

Tính đến nay, huyện Giồng Trôm có 15/22 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 (gồm Phong Nẫm, Châu Bình, Lương Quới, Mỹ Thạnh, Lương Phú, Thuận Điền, Phước Long, Long Mỹ, Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ, Thị Trấn, Lương Hòa, Phong Mỹ, Bình Thành và Sơn Phú). Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn (Hưng Nhượng, Tân Thanh, Bình Hòa, Châu Hòa).

Trạm y tế xã Thuận Điền được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: M. Mừng)

Để thực hiện hiệu quả bộ tiêu chí, hàng năm, huyện Giồng Trôm đã kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã; tổ chức tập huấn, tiến hành rà soát hệ thống tuyến y tế cơ sở, xác định những khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trạm y tế.

Bên cạnh đó, huyện còn quan tâm tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã với đầy đủ các phòng chức năng và làm mới một số công trình phụ trợ, qua đó đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.