Giồng Trôm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã tiểu vùng I

Ngày đăng bài: 20/04/2018 | Tác giả: Minh Mừng

"Các xã Châu Hòa, Phong Mỹ, Lương Hòa, Mỹ Thạnh (tiểu vùng 1) cần xác định lộ trình cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, mỗi xã thực hiện đạt ít nhất từ 02 tiêu chí trở lên trong năm 2018", đó là nội dung trọng tâm mà ông Phạm Tấn Lễ Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia 04 xã này vào chiều ngày 18/4/2018.

Đường giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới đang được xã Châu Hòa tập trung thực hiện. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo báo cáo của các xã về kết quả thực hiện 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, đến nay xã Châu Hòa và Mỹ Thạnh đạt 12/19 tiêu chí, Lương Hòa đạt 08/19 tiêu chí và Phong Mỹ đạt 07/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý các xã đã báo cáo những khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời đề xuất lãnh đạo, các ngành huyện quan tâm, tìm biện pháp tháo gỡ, cùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại đây, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm tập trung đề cậpnhiều đến kết quả và giải pháp của xã Châu Hòa, do đây là địa phương được xác định vào năm 2019 sẽ phấn đấu thực hiện đạt 19/19 tiêu chí. Theo lãnh đạo xã Châu Hòa, xã đưa ra mục tiêu hoàn thành từ 14 đến 15 tiêu chí trong năm 2018, để tạo đà cho năm 2019 đủ điều kiện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, đánh giá cao nổ lực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã tiểu vùng 1. Đồng thời, yêu cầu mỗi xã thực hiện đạt ít nhất từ 02 tiêu chí trở lên trong năm 2018. Mỗi địa phương cần xác định lộ trình cụ thể, tập trung công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia; thường xuyên kiện toàn Ban quản lý xã, ấp, đề ra quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; có kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí đã đạt để đề nghị cấp trên thẩm định công nhận. Bên cạnh đó, các ngành huyện tăng cường hỗ trợ cho xã nhằm đẩu nhanh tiến độ thực hiện đạt các tiêu chí thuộc chuyên môn của đơn vị phụ trách.