Xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách quyết tâm giữ vững các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 29/05/2018 | Tác giả: Thái Hòa

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa về việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Vĩnh Hòa cần tập trung thực hiện đạt thêm 5 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được đến tháng 9 năm 2018 là 14 tiêu chí để được đăng ký xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, theo kế hoạch và lộ trình của đề án huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Ngoài ra, Vĩnh Hòa cũng cần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp từng khu vực cho phù hợp với biến đổi khí hậu, cải tạo 20 ha vườn kém hiệu quả, mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhằm tăng nguồn thu nhập cho từng hộ dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giữ vững, nâng cao tiêu chí số 10 về thu nhập (theo quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 2020, năm 2019 là 45,5 triệu đồng/người/năm) và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống dưới 4% vào năm 2019, (hiện nay còn trên 7,5%).

Giao thông nông thôn Vĩnh Hòa từng bước được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định. (Ảnh: Thái Hòa)

Đến nay, xã Vĩnh Hòa đã đạt 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, cụ thể: tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 3 (Thủy lợi), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật) và tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An Ninh). Còn lại 10 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn hóa) và tiêu chí số 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm).

Để đạt Nghị quyết đề ra, xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ vững và nâng chất 09 tiêu chí đã đạt, chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định công nhận đạt tiêu chí trong tháng 6/2018. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đã xác định lộ trình, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn: đến tháng 6/2018 đạt 03 tiêu chí: 13, 14 và 15; đến tháng 9/2018 đạt 02 tiêu chí: 9 và 16. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, với khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Vĩnh Hòa đã đề ra giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh Hội thảo tìm giải pháp xây dựng xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thái Hòa)

Theo đó, xã Vĩnh Hòa tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí, tập trung công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa những nội dung, hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thời gian qua trong vận động người dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, tháo dỡ cầu tiêu ao cá, chỉnh trang nhà cửa, vườn cây, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện để được phục vụ tốt về nhu cầu khám chữa bệnh và huy động sức dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, đối với tiêu chí số 13, xã đã vận động được 55 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng đồng ý tham gia vào Hợp tác xã (HTX), dự kiến ngày 5 tháng 6 năm 2018 diễn ra hội nghị thành lập HTX và chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững cho HTX, xã đang tập trung chú trọng công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, lựa chọn người có tâm quyết, uy tín, có khả năng tổ chức kinh doanh để người dân tin tưởng và tự nguyện xin tham gia; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phải minh bạch, rõ ràng có sự tham gia góp ý của thành viên; vốn điều lệ huy động phải có sự thống nhất để thực hiện; ưu tiên đối tượng sản xuất có vườn cây đầu dòng đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng thành viên; ứng dụng Khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường tại khu vực sản xuất và cả môi trường sống, đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; ký hợp đồng đầu vào, đầu ra và cần có trụ sở để làm địa điểm giao dịch của HTX.

Đối với tiêu chí số 14, xã chỉ đạo công chức Lao động - Thương binh xã hội phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê lại chính xác số lượng lao động có việc làm qua đào tạo đang tham gia lao động tại địa phương khác (ước tính trên 200 người) đảm bảo đạt ≥ 25% theo quy định.

Đối với tiêu chí số 15, chỉ tiêu 15.2 và 15.3 đã đạt theo yêu cầu, riêng chỉ tiêu 15.3 hiện đạt 82,4/85%, xã cần vận động thêm ít nhất 2,6% (khoảng 170 người), đã giao chỉ tiêu cho từng đoàn thể xã tiếp tục tăng cường công tác vận động, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định trong tháng 6/2018. Mặt khác, các đoàn thể xã phải thường xuyên  tuyên truyền để người dân hiểu thời hạn ghi trên thẻ bảo hiểm (5 năm, nhưng hàng năm người dân phải đóng tiền thì thẻ mới có giá trị sử dụng) tránh hiểu lầm làm tuột giảm tiêu chí vào năm sau.

Theo phân kỳ thực hiện, đến tháng 9/2018, Vĩnh Hòa phải đạt 02 tiêu chí gồm 9 và 16. Trong đó, để đạt tiêu chí số 9, hiện xã còn 78 căn nhà tạm (36 căn thuộc hộ nghèo, 30 căn thuộc hộ cận nghèo và 2 căn thuộc diện hộ bảo trợ xã hội). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo sự phân công, chỉ tiêu được giao, tập trung vận động các hộ gia đình tự sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, mặt khác tranh thủ các nguồn vốn của mạnh thường quân, để hỗ trợ xây nhà cho một số hộ khó khăn không có khả năng thực hiện.

Đối với tiêu chí số 16, xã đã xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các trụ sở ấp, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2018. Bên cạnh đó, xã tiếp tục củng cố và nâng chất các chỉ tiêu đã đạt, đồng thời triển khai thực hiện 05 tiêu chí còn lại: tiêu chí số 2, 5, 6, 11 và 17 làm tiền đề, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.