Mỹ An đổi thay sau 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Ngày đăng bài: 28/06/2018 | Tác giả: Cẩm Trúc

Nếu như Thạnh Phú hôm nay được đánh giá có bước thay đổi khá rõ nét về hình thái nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì Mỹ An, vùng đất còn được gọi với cái tên khác: "Cù lao quốc tế", là một điển hình cụ thể qua từng bước đổi thay đó. "Mỹ An hôm nay đã đổi thay nhiều" - hầu hết ai về thăm lại nơi này sẽ có cùng nhận định như thế.

Mô hình nuôi tôm theo công nghệ hai giai đoạn đang phát triển nhanh ở xã Mỹ An. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Xã nghèo nhất tỉnh vươn lên

Hơn 10 năm trước, Mỹ An xuất phát điểm là một trong các xã nghèo nhất tỉnh và thuần nông. Xác định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Mỹ An được tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển khá toàn diện.

Lĩnh vực nông nghiệp có sự phát triển đột phá, hướng tới một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao được chú trọng phát triển. Xã vừa tập trung đầu tư chuyên canh, luân canh, vừa kết hợp trồng xen, nuôi xen hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Điển hình, cây lúa trong giai đoạn 2008-2018 dịch chuyển mạnh từ cây lúa mùa truyền thống sang các giống lúa có năng suất và chất lượng theo thị trường và phù hợp theo điều kiện biến đổi của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng lúa năm 2017 là 1.110 ha, giảm 10 ha  so với năm 2008. Sản lượng đạt trên 2.700 tấn, năng suất trung bình tăng từ 3,5 tấn/ha lên 5 tấn/ha/năm. Đặc biệt, Mỹ An đã đạt kết quả nổi bật trong xây dựng và nhân rộng mô hình lúa - tôm, nâng cao hiệu quả kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tình hình chăn nuôi trong giai đoạn 10 năm qua tương đối thuận lợi. Các dịch bệnh nguy hiểm như dịch cúm gia cầm, dịch heo tai xanh được kiểm soát tốt. Các vật nuôi mang lại lợi nhuận cao, thời gian nuôi ngắn được nông dân lựa chọn nuôi ngày càng nhiều như bò, heo, dê, gia cầm.

Riêng chăn nuôi thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của xã. Hiện tại, xã đã phát triển hơn 230 ha nuôi tôm thâm canh, trong đó tỷ lệ nuôi tôm theo công nghệ hai giai đoạn đang phát triển mạnh; 330 ha nuôi chuyên tôm càng xanh; 687 ha nuôi tôm, cua, cá quảng canh trên ruộng lúa. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng hàng năm, riêng năm 2017 đạt trên 6.500 tấn. Xã cũng đang từng bước liên kết hình thành các mô hình kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố và phát triển, đã vận động thành lập mới 12 tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, 1 tổ hợp tác trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp. Cây chổi của Làng nghề bó chổi truyền thống cũng đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Đến nay, đã lãnh, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác giảm nghèo luôn được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Xã đã nỗ lực giảm nghèo hàng năm, tốc độ giảm nghèo bình quân đạt 3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2017 là 25%, giảm 2,8% so với năm 2016. Toàn xã có 177 hộ nghèo tham gia Đề sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo do các ngành tỉnh đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhìn chung các mô hình đều phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường cũng có bước chuyển biến.

Người dân Mỹ An thu hoạch tôm. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Nỗ lực hơn để nâng cao đời sống người dân

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch UBND xã nhận định: Qua gần 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế nông nghiệp trong hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng tích cực, từng bước hình thành các phương thức sản xuất hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Mỹ An nằm trên trục đường ô tô vào trung tâm 3 xã (đường Cồn Rừng). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng cao.

Theo ông Trường, thu nhập bình quân đầu người đã nâng lên trên 20 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất cũng như việc hưởng thụ các điều kiện thiết chế xã hội có nhiều chuyển biến. Đây là kết quả cụ thể, sát thực tế trong 10 năm qua. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, Mỹ An phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể về đích như nhiều địa phương khác, do xuất phát điểm rất thấp.

Nhận thấy được các khó khăn, thách thức, trong đó có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xã đã đề ra các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 và hướng đến 2030. Theo đó, xã tiếp tục chỉ đạo các ngành đoàn thể triển khai sâu rộng trong nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại. Xã sẽ chú trọng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu để sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động. Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng cao. Phát triển nhanh ngành chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng giống.