Xã Phú Phụng, Sơn Đông đủ điều kiện đăng ký xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 04/07/2018 | Tác giả: Thanh Ngân

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ đạt 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách và xã Sơn Đông - thành phố Bến Tre. Đoàn công tác của tỉnh do ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đại diện Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre cùng Ban Quản lý của 02 xã Phú Phụng và Sơn Đông.

Quang cảnh cuộc họp tại xã Sơn Đông - thành phố Bến Tre. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo báo cáo đánh giá của Ban Quản lý xã, đến nay xã Phú Phụng đã cơ bản thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm; xã Sơn Đông cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Trường học, Môi trường và An toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. So sánh với kết quả đánh giá ngày 16 tháng 01 năm 2018 của các sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí, xã Phú Phụng tăng 03 tiêu chí (Tiêu chí số 9 về Nhà ở, Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và Tiêu chí số 16 về Văn hóa); xã Sơn Đông tăng 02 tiêu chí (Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa).

Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Phú Phụng báo cáo tiến độ thực hiện 19 tiêu chí NTM của xã. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tuy nhiên, theo đánh giá của các sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí, mức độ đạt tiêu chí của các xã chưa thật sự bền vững, do đó trong thời gian tới Ban Quản lý của 02 xã tiếp tục cũng cố và nâng chất, đặc biệt là các tiêu chí, các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương và người dân phải thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở hai xã đã tích cực lãnh đạo, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đến nay, hai xã đã đạt đủ 14 tiêu chí trở lên, đáp ứng yêu cầu theo Điều 6 Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tổng hợp danh sách xã và trình Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh xem xét, bổ sung xã Phú Phụng và Sơn Đông vào danh sách xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Tuy nhiên, ông Cao Minh Đức đề nghị trong 06 tháng còn lại của năm 2018, Ban Quản lý của hai xã cần tích cực vận động tuyên truyền rộng khắp về mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới, để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó các ngành huyện, thành phố hỗ trợ sớm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục công trình gửi về tỉnh phân bổ vốn đầu tư để triển khai thi công.