Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày đăng bài: 10/09/2018 | Tác giả: Thành Tân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Tân)

Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, đến nay Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Đề án theo Quyết định 1186/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã ký hợp đồng với 02 đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện các bước trong quá trình đấu thầu để lựa chọn tư vấn xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm và đang phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo.

Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 67 sản phẩm thế mạnh thuộc 6 nhóm. Trong đó, nhóm thực phẩm có 37 sản phẩm; Nhóm đồ uống có 11 sản phẩm; Nhóm thảo dược có 3 sản phẩm; Nhóm vải và may mặc có 1 sản phẩm; Nhóm Lưu niệm - nội thất - trang trí có12 sản phẩm; Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 3 loại hình với 78 điểm du lịch. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh số liệu sản phẩm làm cơ sở thực hiện đề án OCOP.

Tuy nhiên, theo ông Cao Minh Đức, Đề cương Đề án cấp tỉnh phê duyệt chậm nên các hoạt động liên quan đến Chương trình OCOP vẫn chưa triển khai thực hiện cụ thể từng nội dung. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời kiêm nhiệm phụ trách Chương trình OCOP. Cấp huyện chỉ có cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới kiêm nhiệm Chương trình OCOP, cấp xã kiêm nhiệm phụ trách nhiều lĩnh vực nên thiếu nguồn nhân lực trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, do chưa có đánh giá một cách chi tiết về tiềm năng và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm nên chưa xác định được số lượng sản phẩm OCOP mà tỉnh có tiềm năng và lợi thế. Các chủ thể sản xuất chưa chủ động tham gia Chương trình, mặt khác quy mô các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng rất lớn. Do đó, rất khó kiểm soát về số lượng lẫn chất lượng của sản phẩm OCOP.

Để triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đề xuất, các ngành, địa phương cần tập trung công tác tuyên truyền, thông tin đến toàn thể nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của Chương trình OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Bổ sung, bố trí cán bộ chuyên trách để tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình OCOP các cấp. Triển khai tập huấn và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý và chủ thể sản xuất tham gia Chương trình. Tổ chức các chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm học hỏi những cách làm hay và góp phần xúc tiến thương mại sản phẩm.

Thảo luận tại buổi làm việc, các sở, ngành tỉnh liên quan đều thống nhất tổ chức thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao thu nhập của người dân, thay đổi dần tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đặc biệt góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Song song đó, nhiều ý kiến cho rằng thống kê sơ bộ toàn tỉnh có 67 sản phẩm thế mạnh thuộc 6 nhóm là chưa đầy đủ, cần rà soát, bổ sung những sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để đưa vào Đề án. Đồng thời, Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm cần phân kỳ, xác định một số sản phẩm trọng tâm, đặc trưng của tỉnh để đầu tư hỗ trợ thực hiện trước, các sản phẩm còn lại sẽ thực hiện ở các giai đoạn sau.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đặc biệt là tiến độ triển khai thực hiện. Do đó, các sở ngành tỉnh cần phát huy trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là trung tâm, cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần phải rà soát, bổ sung, xác định nét đặc trưng, thế mạnh của từng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó đặc biệt quan tâm sản phẩm từ dừa là chủ lực của Bến Tre, thuộc tất cả các nhóm sản phẩm của OCOP. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần phối hợp thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thế mạnh của tỉnh tham gia Chương trình.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin, tuyền thông, đặc biệt tuyên truyền chiều sâu thông qua công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.