Mỏ Cày Nam tọa đàm tìm giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Trung

Ngày đăng bài: 19/11/2018 | Tác giả: Đức Cần

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam vừa phối hợp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Trung tổ chức tọa đàm tìm giải pháp thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Trung năm 2018.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Đức Cần)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Trung, đến nay đã đã thực hiện cơ bản đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới. 5 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về Giao thông, số 5 về Trường học, số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, số 16 về Văn hóa và tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm.

Tại buổi tọa đàm, nhiều báo cáo tham luận, thảo luận đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nâng chất các tiêu chí đã đạt được và những giải pháp tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp như: Giao thông, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm .v.v.  Bên cạnh đó, các Chi bộ và ban ngành ấp còn chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Trung bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ. Thời gian qua, xã đã huy động tất cả các nguồn vốn (ngân sách xã, vốn tín dụng, xã hội hóa và vốn dân) để xây dựng kết cấu hạ tầng. Đây là nguồn động lực quan trọng để năm 2018 xã tiếp tục huy động thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Đồng thời, năm 2018, Tân Trung được công nhận đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn phải là công việc thường xuyên, phải làm để góp phần giữ vững tiêu chí số 19 nên rất cần sự vào cuộc của cấp, các ngành và chủ thể vẫn là người dân trong công tác tự phòng tự quản là chủ yếu.

Đối với tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, toàn xã đã xây dựng được 1998/2420 hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 82,56%, hiện cần tiếp tục vận động 422 hộ xây dựng. Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, trong năm 2018 xã phải tập trung xây dựng 03 tuyến cấp A, 01 tuyến cấp B và 02 tuyến cấp C, trong đó nguồn vốn dân cần đối ứng là trên 4 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã vận động thu được 900 triệu đồng đạt 22,5%. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm thực hiện an sinh xã hội, đặc biệt nhất là xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2018 xã còn 52 căn nhà tạm, qua quá trình vận động đến nay toàn xã còn lại 24 căn nhà tạm, xã đang tiếp tục vận động, huy động nguồn lực xây dựng.

Buổi tọa đàm đã tạo diễn đàn để cả hệ thống chính trị cùng chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc, thảo luận để nhận diện đúng tình hình thực tế, tìm ra những giải pháp, cách làm hiệu quả để vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới Tân Trung vào cuối năm 2018.