Xã Châu Hòa bàn giải pháp vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 28/11/2018 | Tác giả: Minh Mừng

Tại Hội trường văn hóa xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Hòa vừa tổ chức tọa đàm bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới gắn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" năm 2018.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo báo cáo, đến nay xã Châu Hòa cơ bản đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí 02 về Giao thông, tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm.

Đối với tiêu chí 02, xã đang chuẩn bị thi công đoạn đường vào trung tâm xã từ ranh giới xã Lương Quới đến ngã ba Cây Điệp để đạt tiêu chí. Bên cạnh đó, xã cũng đang chuẩn bị thi công nhà thi đấu đa năng và 02 phòng chức năng để đạt tiêu chí số 06.

Hiện tại, Châu Hòa đang gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. Đối với tiêu chí số 13, số lượng hộ dân tham gia vào các tổ hợp tác chưa đạt theo yêu cầu 10% hộ sản xuất nông nghiệp, hoạt động chưa đúng với Nghị định 151 của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chí 17 thì tình hình ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, xã còn đến 342 hộ dân chưa có hố xí hợp vệ sinh.

Tại buổi tọa đàm, có 10 ý kiến tập trung bàn giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí 13 và 17. Qua đó, đề ra những giải pháp, cách làm hay trong xây dựng xã nông thôn mới.

Sau tọa đàm, xã Châu Hòa tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình cụ thể, cùng với đó tập trung nâng chất các tiêu chí đã cơ bản đạt. Phấn đấu trong năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.