Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án số 4113 về thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 cho 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 28/11/2018 | Tác giả: Đức Cần

Tại Hội trường UBND huyện Mỏ Cày Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số 4113/ĐA-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Bến Tre về thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bến Tre, lãnh đạo UBND huyện, trưởng các phòng ban huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và cán bộ môi trường các xã trên địa bàn 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú. Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Đề án 4113). Đồng thời, các sở, ngành tỉnh đã hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm có liên quan đến ngành mình. 

Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Đức Cần)

Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm được các địa phương đánh giá là khó thực hiện trong 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Vì các chỉ tiêu trong tiêu chí phần lớn thuộc trách nhiệm của hộ gia đình. Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian qua để các ngành có liên quan tập trung tháo gỡ. Cán bộ phụ trách môi trường các xã đặt nhiều câu hỏi cho các ngành để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc để tham mưu Ban chỉ đạo xã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.