Mỏ Cày Bắc Hội nghị thành lập Hợp tác xã Tân Bình

Ngày đăng bài: 30/11/2018 | Tác giả: Thảo Oanh

Ngày 27/11/2018, UBND xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Tân Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023.

HTX Tân Bình được thành lập với 145 thành viên, vốn điều lệ 500 triệu đồng, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Ngành nghề hoạt động là trồng trọt, chăn nuôi gia cầm, nuôi heo và sản xuất giống heo; hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch, dịch vụ thể thao; buôn bán thực phẩm, đồ uống, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; sản phẩm từ dừa; hoạt động dịch vụ hổ trợ khác liên quan đến vận tải; hoạt động thú y.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX Tân Bình ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: Thảo Oanh)

Hoạt động của HTX hướng tới mục tiêu là tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất để tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; phát triển sản xuất tạo thêm thu nhập và việc làm cho thành viên.

Hội nghị đã thông qua điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh và các quy chế  của HTX. Bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Lê Văn Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

HTX Tân Bình được thành lập, giúp xã hoàn thành chỉ tiêu 13.1 (xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012), từng bước thực hiện thành công tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong xây dựng xã nông thôn mới.