Bình Đại nỗ lực thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng bài: 24/12/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Năm 2018, các ngành, các cấp huyện Bình Đại nỗ lực thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, các xã gắn thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành "Xanh, sạch, đẹp và an toàn", từng bước đảm bảo chất lượng môi trường sống của người dân.

Trong đó, huyện Bình Đại chú trọng công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các ngành huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí số 17 về môi trường tại 2 xã: Thới Thuận, Châu Hưng. Lắp đặt 65 pa nô tuyên truyền trực quan và tổ chức 66 lớp tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường có 2.992 lượt người tham dự. Tổ chức 32 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn 07 xã, tổng số có 1.292 người tham dự. Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Giờ trái đất và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Đoàn viên thanh niên huyện Bình Đại tham gia đào hố rác cho hộ nghèo. (Ảnh: Tuyết Mai)

Công tác kiểm soát, quản lý chất thải, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh đăng ký các thủ tục về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng quy định. Hỗ trợ các xã, thị trấn kiểm soát việc thu gom rác và đẩy nhanh tiền độ triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch.

Phối hợp với đoàn thể huyện hỗ trợ 10 xã thực hiện và nhân rộng xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sử dụng thùng compost tại hộ gia đình. Chỉ đạo việc xử lý và phun xịt chế phẩm sinh học góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác tập trung ấp Bình Hòa, Thị Trấn.

Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường: Thẩm định và trình cấp 128 thủ tục bảo vệ môi trường, lũy kế đến nay đã cấp 1.050 thủ tục bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, thị trấn nhắc nhở và cam kết yêu cầu đầu tư, cải tạo nâng cấp đối với các hệ thống xử lý chất thải quá tải, rò rĩ gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư đối với 52 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chăn nuôi, nuôi thủy sản trên địa huyện.

Công tác chỉ đạo phối hợp hỗ trợ và thực hiện xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn huyện. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 3 cơ sở sản xuất cơm dừa nạo sấy, bột cá tại xã Long Định, Bình Thới và phúc tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty Chế biến thủy sản Trường Long và Cảng Cá Bình Đại. Xây dựng 3 đề án vận hành Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Bình Thắng nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề. Kiểm tra, nhắc nhở khắc phục hiện trạng rác thải cập quốc lộ 57B từ xã Long Định đến xã Thới Thuận.

Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từng bước được củng cố và hoạt động ổn định phát huy hiệu quả từ huyện đến xã. Các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, xã có sự chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng các khu gom rác tập trung, vận động người dân đăng ký thu gom rác; tích cực tuyên truyền cho người dân và tổ chức, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn các xã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Đến nay toàn huyện có 3 xã đạt tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm gồm: Thới Thuận, Phú Thuận, Long Hòa.