Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng bài: 24/12/2018 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Ngày 23/12/2018, tại Hội trường Văn hóa xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, Ban đại diện Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Châu Bình tổ chức Đại hội thường niên năm 2018. Tiến sĩ Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đến dự.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

HTX Nông nghiệp Châu Bình được thành lập vào tháng 8 năm 2017 với 181 thành viên, trong đó có 73 thành viên ở xã Bình Thành. Đến nay, HTX có 262 thành viên và đã có 211 thành viên góp vốn điều lệ. Qua 1 năm hoạt động, HTX Nông nghiệp Châu Bình đạt doanh thu trên 478 triệu đồng. Thực lãi thu về gần 45 triệu đồng, thành viên HTX đã thống nhất góp vào vốn điều lệ, nâng tổng vốn hiện nay 244,5 triệu đồng.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài sản, nguồn vốn, tình hình nhân sự; kết quả tuyên truyền, vận động phát triển thành viên và danh sách thành viên đăng ký, số góp vốn; thông qua điều lệ hợp tác xã; phương án sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Được biết, HTX Nông nghiệp Châu Bình đang hoạt động với 2 dịch vụ gồm thu mua bưởi, dừa và cung cấp vật tư, phân bón cho thành viên. HTX hiện đang xây mới trụ sở làm việc ở ấp Bình Đông B với diện tích trên 1.000m2. Trong đó gồm nhà làm việc, nhà kho, nhà sơ chế dừa với kinh phí 500 triệu đồng. Theo phương án sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục cung cấp hơn 14 dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Dịp này, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc HTX Nông nghiệp Châu Bình. Ông Hồ Văn Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Hoàng Thuấn giữ chức Giám đốc HTX.