Mô hình xử lý rác sinh hoạt, rác chợ thành phân hữu cơ góp phần cùng địa phương từng bước thực hiện tốt tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/12/2018 | Tác giả: Đức Cần

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Nam,rác thải trên địa bàn huyện chủ yếu phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, trường học, bệnh viện, ... với khối lượng phát sinh ước tính trên 90 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, lượng rác được thu gom bởi các cơ sở thu gom, xử lý rác chỉ khoảng 20 tấn/ngày. Chủ yếu tập trung các tuyến đường chính trên địa bàn của các xã Tân Hội, Đa Phước Hội, An Thạnh, nội ô thị trấn Mỏ Cày, các chợ xã An Thạnh, An Thới, Định Thủy, Hương Mỹ, Tân Trung, Minh Đức, Cẩm Sơn, Thành Thới A, An Thới được vận chuyển về bãi rác huyện tại ấp An Phong, xã An Thạnh chôn lấp hợp vệ sinh. Các chợ xã An Định, Cẩm Sơn lượng rác khoảng từ 1,5 đến 2 tấn mỗi ngày, được chôn lấp tại đất vườn của các hộ dân hoặc đất công trên địa bàn xã.

Một hộ dân tại chợ An Định sử dụng phân hữu cơ được xử lý từ rác sinh hoạt, rác chợ trồng rau sạch. (Ảnh: Đức Cần)

Để xử lý lượng rác lớn trong dân cư và rác còn tồn đọng có hiệu quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xây dựng mô hình xử lý rác sinh hoạt, rác chợ thành phân hữu cơ và tổ chức triển khai đến cán bộ môi trường xã, thị trấn để làm tham mưu cho ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đồng thời phối hợp Ủy ban nhân dân 4 xã Định Thủy, An Thới, Tân Trung và Cẩm Sơn tổ chức 03 lớp tập huấn cho 150 hộ dân tham gia. Trong đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chọn ra 57 hộ thực hiện điểm mô hình phân loại, xử lý rác tại gia đình thành phân hữu cơ sử dụng trong nông nghiệp, kết hợp nấm Tricoderma và nuôi trùn quế. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ trợ 2kg men vi sinh mỗi hộ, riêng xã Cẩm Sơn 5kg mỗi hộ và 2 triệu đồng mỗi hộ xây dựng hố xử lý rác thải để thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy rác hữu cơ thành phân.

Qua kết quả thực hiện, người dân thấy được lợi ích, hiệu quả mô hình đã duy trì hoạt động tốt, từng bước nhân rộng mô hình góp phần bảo vệ môi trường xung quanh nơi sống, nơi công cộng. Các xã, thị trấn cũng đã xây dựng Kế hoạch, triển khai đến các ấp, khu phố và chọn ấp điểm để tổ chức thực hiện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng mô hình đến các ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân.

Nhìn chung, các hộ tham gia thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt, tận dụng phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt sau khi hoai mục để trồng rau, bón cây... giúp tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, góp phần cùng địa phương từng bước thực hiện tốt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.