Hiệu quả thực hiện mô hình Trung tâm y tế huyện hai chức năng

Ngày đăng bài: 25/01/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Qua gần 2 năm thực hiện mô hình Trung tâm y tế (TTYT) huyện Bình Đại hai chức năng với hai nhiệm vụ song song: điều trị và dự phòng. Sau khi hợp nhất, những bất cập trong hoạt động trước đó đã phần nào được giải quyết, bộ máy được tinh gọn, nhân lực, trang thiết bị được đầu tư tập trung, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Trước khi sáp nhập, TTYT huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện có những chức năng tương đồng, thực hiện mô hình riêng rẽ, công tác điều trị tại bệnh viện thường xuyên bị quá tải, cục bộ ở hệ dự phòng khi huy động phòng, chống dịch. Trang thiết bị, nguồn nhân lực bố trí dàn trải chưa phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng. Số lượng cán bộ làm công tác quản lý và hành chính của 2 đơn vị được lấy từ nguồn cán bộ chuyên môn dẫn đến giảm số lượng cán bộ làm công tác chuyên môn, trong khi nguồn lực bác sĩ còn thiếu nhiều, công suất sử dụng trang thiết bị không đồng đều nhưng không thể hỗ trợ nhau.

Trang thiết bị tại Trung tâm y tế huyện không ngừng được đầu tư nâng cấp. (Ảnh: Tuyết Mai)

Sau khi thực hiện sáp nhập, tình hình thực hiện mô hình Trung tâm y tế hai chức năng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện bước đi đúng của ngành y tế. Khắc phục được tình trạng tổ chức phân tán, rời rạc, tập trung nguồn lực về một đầu mối quản lý. Cơ sở làm việc tập trung, khang trang đáp ứng nhu cầu cho tất cả các bộ phận của Trung tâm Y tế. Tập trung đầu mối lãnh đạo, thể hiện được vai trò người đứng đầu và giải quyết kịp thời các nhiệm vụ cấp bách. Khắc phục được tình trạng lãng phí về nhân lực.  Hiện tại, Ban Giám đốc mỗi Trung tâm Y tế có 5 cán bộ lãnh đạo, các khoa phòng sau khi sáp nhập đảm nhiệm tất cả công việc. Kết hợp nguồn lực dễ dàng giữa khối dự phòng và khối điều trị khi có dịch bệnh xảy ra, bộ máy làm việc thông suốt. Thuận lợi trong việc điều động, luân chuyển, phối kết hợp trong công tác và học tập nâng cao trình độ. Do đó, đã phát huy được nguồn nhân lực, nhất là tại bệnh viện, các khoa phòng, trạm y tế đều có bác sĩ tăng cường hỗ trợ, trong đó cán bộ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giảm 4 cấp trưởng, 3 cấp phó.

TTYT huyện triển khai các hoạt động y tế có hiệu quả hơn. Trước đây, khi triển khai thực hiện các công tác như: phòng, chống dịch bệnh, chương trình y tế; công tác khám, chữa bệnh,… phải ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa 2 đơn vị Trung tâm Y tế - Bệnh viện đa khoa huyện với nhau, nhưng nay chỉ tập trung một đầu mối. Giám đốc TTYT là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động y tế, đã góp phần giảm được gánh nặng cho y tế xã về sự chỉ đạo chồng chéo từ nhiều phía của các đơn vị y tế cấp huyện.

Đặc biệt, thực hiện mô hình y tế hai chức năng sớm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ tại huyện. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện đã có kế hoạch và thực hiện tăng cường bác sĩ về làm việc tại trạm y tế bằng hình thức sử dụng số viên chức của trạm y tế được cử đi học sau khi ra trường về công tác và luân phiên bác sĩ tuyến xã về làm việc tham gia khám, chữa bệnh tại huyện và ngược lại, hạn chế dần sự phân biệt cán bộ trạm y tế xã với cán bộ trung tâm y tế huyện và đã giảm tình trạng thiếu Bác sĩ cục bộ ở huyện. Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị chuyên môn cần thiết, thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để tăng bệnh nhân đến trạm y tế xã, tạo điều kiện cho số bác sĩ phục vụ tại tuyến xã tốt hơn.  Nhân sự hiện có của TTYT huyện là 348, trong đó huyện: 226, xã: 122.

Nâng cao công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại Trung tâm y tế huyện. (Ảnh: Tuyết Mai)

TTYT huyện đã thực hiện tốt hơn cả 2 chức năng điều trị và dự phòng, bổ sung thêm các phương tiện, máy móc trang thiết bị (máy xét nghiệm sinh hóa tự động; Xquang kỹ thuật số…) ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện khám, chữa bệnh; tạo điều kiện để người bệnh được điều trị trong môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, từ việc đổi mới trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của TTYT huyện, kết quả công tác chuyên môn đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đối với lĩnh vực dự phòng, TTYT huyện đã quan tâm thực hiện tốt các chương trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh không lây nhiễm cũng như các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, các chương trinh y tế cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình… Đồng thời, đã có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh nhân đến khám, điều trị tại Trung tâm ngày càng tăng, theo thống kê, số lượt khám, điều trị tại Trung tâm tăng từ 154.500 lượt năm 2017 lên 182.387 lượt năm 2018. Tổng số giường bệnh 160 giường năm 2017 lên 170 giường năm 2018. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 95,7 %. Số lượt khám, chữa bệnh tại hệ thống các trạm y tế xã, thị trấn đạt 111.693 lượt người.

Theo ông Ngô Thái Hùng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Đại, trong thời gian tới, TTYT huyện tiếp tục khắc phục những điểm hạn chế và tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện mô hình. Quán triệt tư tưởng, động viên cán bộ, nhân viên an tâm công tác sau khi sáp nhập 2 đơn vị. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả; Tham mưu lãnh đạo thực hiện chính sách thu hút nhân tài, đề xuất xin chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ cho việc khám và điều trị bệnh của người dân. Nghiên cứu đánh giá mô hình TTYT hai chức năng mỗi năm; ba năm; năm năm để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.

Nhìn chung, sau khi hợp nhất TTYT huyện và Bệnh viện đa khoa huyện thành TTYT huyện, những bất cập trong hoạt động trước đó đã phần nào được giải quyết, bộ máy được tinh gọn, nhân lực, trang thiết bị được đầu tư tập trung, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác khám, chữa bệnh, công tác dự phòng ở các thời điểm nhất định; không còn sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.