Bến Tre công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới thứ 30

Ngày đăng bài: 28/01/2019 | Tác giả: Thành Tân

Sáng ngày 26/01/2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách long trọng tổ chức lễ công bố xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 30 của tỉnh được công nhận. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo huyện Chợ Lách, xã Tân Thiềng và đông đảo nhân dân địa phương đến dự.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thành Tân)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thiềng - Nguyễn Văn Chang, qua 07 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện, sự nổ lực của toàn hệ thống chính trị, xã hội cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã, Tân Thiềng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, với tổng nguồn lực huy động gần 356 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 147 tỷ đồng, chiếm 41,3%. Từ đó, bộ mặt nông thôn từ kết cấu hạ tầng, tổ chức sản xuất có nhiều thay đổi khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Song song đó, Ủy ban nhân dân xã, các ngành, đoàn thể xã đã phối hợp vận động, tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,9 triệu đồng/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 117/3.373 hộ, chiếm tỷ lệ 3,46%, trong đó có 11 hộ bảo trợ xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng công nhận xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Ông Nguyễn Văn Chang cho biết, để đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân than gia xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dân vận của xã được triển khai rộng rãi, đa dạng hình thức, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", nhờ vậy, người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường giao thông, đường làng ngỏ xóm được mở rộng, xây dựng thông thoáng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao bằng khen và thưởng công trình phúc lợi trị giá 50 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân xã Tân Thiềng. (Ảnh: Thành Tân)

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng không giấu được sự vui mừng, phấn khởi khi xã nhà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú của chính quyền, đoàn thể các cấp, tôi mới nhận thức được rằng nông thôn mới thật sự mang lại lợi ích trực tiếp, thiết thực cho chính người dân chúng tôi và cho cộng đồng xã hội. Chúng tôi hiểu rằng cùng nhau xây dựng nông thôn mới, chính là giúp chúng tôi phát triển hơn trong sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được thực hiện theo quy hoạch, đàn gia súc, gia cầm được đầu tư, chăm sóc tốt, góp phần tăng thu nhập, từ đó chất lượng cuộc sống được nâng lên, tình làng nghĩa xóm khắng khít, an ninh nông thôn được giữ vững.

Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thành Tân)

Theo ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, để tổ chức thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không được tự mãn với thành tích đã được công nhận, cần nhận thức rằng;các giá trị hiện có là hữu hạn, theo thời gian và xu thế phát triển chung, những kết quả đạt được sẽ xuống cấp, lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và không còn phù hợp với các quy định trong tình hình mới. Do đó, xã phải thường xuyên quan tâm, không ngừng nâng chất các tiêu chí, đảm bảo giữ vững danh hiệu, từng bước hướng đến xây dựng "xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu". Đối với các xã còn lại, cần rút kinh nghiệm, tiếp thu những cách làm hay, hiệu quả của các xã đã đạt chuẩn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế của địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Nhân dân Tân Thiềng phấn khởi tham dự ngày hội lớn của quê hương. (Ảnh: Thành Tân)

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện cần tiếp tục thực hiện rộng khắp, hướng tới chiều sâu và đa dạng các hình thức;nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và những việc thuộc về trách nhiệm tham gia của từng hộ gia đình, từ đó cộng đồng dân cư chủ động, tích cực, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của mình, từng bước huy động xã hội hóa, chuyển đổi cơ cấu nguồn lực đầu tư, giảm áp lực Ngân sách Nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm - Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới xã Tân Thiềng. (Ảnh: Thành Tân)

Với nhiều thành tích nổi bật trong xây dựng xã nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Tân Thiềng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và thưởng công trình phúc lợi trị giá 50 triệu đồng với thành tích không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Chợ Lách, xã Tân Thiềng cũng tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới.