“Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” đầu tiên của huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 19/02/2019 | Tác giả: Yến Nhi

Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; thay đổi, tư duy và hành động của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình. Qua đó, phát huy sự chủ động của hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của trên.

Theo hướng dẫn, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" được tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, bắt đầu triển khai từ tháng 01 năm 2019 với thành phần tham gia gồm toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các xã chọn chủ đề thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã, trong đó tập trung vào các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới đầu tiên của huyện Thạnh Phú huy động được trên 3.500 người tham gia. (Ảnh: Yến Nhi)

Căn cứ hướng dẫn trên, trong tháng 01 năm 2019, các xã trên địa bàn huyện Thạnh Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" và tiến hành lấy ý kiến của người dân về thời gian, chủ đề thực hiện, thông qua các cuộc họp định kỳ của Tổ nhân dân tự quản. Sau khi lấy ý kiến của người dân, các xã đã thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đầu tiên và huy động được 3.505 người tham gia thực hiện, gồm cán bộ, đảng viên và người dân với các chủ đề liên quan đến các phần việc thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể: Thực hiện tổng vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, phát quang bụi rậm ven các trục lộ, các tuyến đường chính với chiều dài hơn 36km; vận động người dân xóa cầu tiêu trên ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, vận động 30 hộ dân đào hố xử lý rác thải. Bên cạnh đó, xã Phú Khánh đã thi công bê tông tuyến lộ Tổ nhân dân tự quản số 10 ấp Phú Lợi; xã Mỹ Hưng thực hiện bê tông tuyến đường Miễu Bà ấp Thạnh Khương B.

Nhìn chung, các xã đều triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình và đổi mới cách thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, chuyển từ tập trung "phổ biến chủ trương" sang "hành động cụ thể". Tuy nhiên, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên địa bàn huyện Thạnh Phú chưa thu hút được lực lượng tham gia, phần lớn lực lượng là cán bộ, công chức cấp xã, ấp và việc thực hiện chưa được đồng bộ do các xã còn lúng túng trong quá trình triển khai và ảnh hưởng của công việc cuối năm.

Hiện nay, các xã đang xây dựng kế hoạch thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" tháng 02/2019, dự kiến tổ chức vào ngày 24/02/2019.