Ba Tri tổng kết công đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng bài: 25/02/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 trên địa bàn huyện.

Trong năm, Ban chỉ đạo huyện Ba Tri phối hợp với các ngành tổ chức 15 lớp dạy nghề, có 318 lao động nông thôn tham gia; trong đó có 7 lớp nghề nông nghiệp, 8 lớp nghề phi nông nghiệp; các ngành nghề được đào tạo gồm: Kỹ thuật chăn nuôi gà, bò, dê, kỹ thuật trồng rau, nấm; kỹ thuật may công nghiệp, điện dân dụng, kỹ thuật nề, đan ghế nhựa, xây dựng. Chất lượng các lớp đào tạo được nâng lên, một số lĩnh vực dạy nghề đã đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động như: may công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật nề… Đa số các học viên qua đào tạo đều có việc làm và thu nhập ổn định. Nhờ thực hiện tốt công tác này, đã góp phần quan trọng vào việc nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri kết luận hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong công tác đào tạo nghề cũng còn một số hạn chế: Việc điều tra, nắm bắt nhu cầu của lao động để mở các lớp đào tào phù hợp với tình hình phát triển kinh tế tại địa phương chưa thực hiện tốt, nên còn một vài lớp đào tạo chưa thu hút được số lượng lao động tham gia học, đào tạo ra không giải quyết được việc làm; công tác tham mưu của Ban chỉ đạo cấp xã với Cấp ủy địa địa phương chưa tốt nên không mở được các lớp đào tạo cho lao động tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri yêu cầu các ngành huyện, các địa phương trong năm 2019 cần sớm xây dựng Kế hoạch tổ chức mở các lớp đào tạo trong năm, từ đó chỉ đạo triển khai thực hiện; thực hiện tốt công tác rà soát, tìm hiểu nhu cầu học nghề của lao động để mở các lớp đào tạo phù hợp nguyện vọng học nghề của người dân, để các lớp đào tạo thật sự mang lại hiệu quả cao nhất; các địa phương tập trung mở các lớp đào tạo trong năm, nhất là các xã đang chuẩn bị xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề là yếu tố quan trọng để các địa phương này thực hiện đạt các tiêu chí tỷ lệ lao động qua đào tạo, thu nhập, giảm nghèo.