Bình Đại đẩy mạnh thực hiện Đề án 3333 về xây dựng giao thông nông thôn

Ngày đăng bài: 28/02/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Trên cơ sở Đề án 3333 của UBND tỉnh, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện Đề án 3333 trên địa bàn huyện. Qua phát động đến nay, đã đạt được nhiều kết quả bước đầu, tiếp tục tạo được sự đồng tình hưởng ứng của người dân về xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Theo đó, huyện Bình Đại đã tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại xã Thới Lai. Các xã sau đó đã tổ chức phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương. Ngoài ra, huyện đăng ký các công trình đã đủ điều kiện về nền hạ và sự tham gia đóng góp của người dân để thực hiện nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi với 3 công trình trên địa bàn xã: Phú Long, Định Trung và Thạnh Trị. Cụ thể gồm Đường ĐX.05 đoạn từ cầu Trần Văn Tiếu đến Đê Tây, xã Phú Long, chiều dài 820m; Đường ĐX.04 xã Định Trung, đoạn từ Trạm y tế xã đến ngã ba Chín Tranh, chiều dài 1.110m; Đường ĐX.04, đoạn từ cầu kênh số 2 đến giáp Đê Tây, xã Thạnh Trị.

Đồng thời, UBND huyện quyết định điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới đối với 4 tuyến đường giao thông các xã: Định Trung, Phú Long, Thạnh Trị và Long Định có đăng ký công trình thực hiện theo Đề án.

Bình Đại chú trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. (Ảnh: Tuyết Mai)

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án 3333 của huyện Bình Đại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc lựa chọn, đề xuất các công trình thực hiện theo quy định của Đề án. Nguồn kinh phí ngân sách của huyện bố trí cho xây dựng và phát triển giao thông chưa nhiều, kinh phí bố trí hàng năm cho đầu tư xây dựng và phát triển giao thông nông thôn còn hạn chế, tình trạng lầy lội, trơn trợt mặt đường trong mùa mưa, cầu tạm, cầu và đường hư hỏng, xuống cấp vẫn còn phổ biến. Phong trào vận động nhân dân tự nguyện đóng góp, tham gia xây dựng giao thông nông thôn ở các xã chưa đều khắp, còn một số xã chưa phát huy sức mạnh nội lực trong dân và sự đóng góp, hỗ trợ của doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.

Trong thời gian tới, Bình Đại tiếp tục theo dõi việc hoàn thiện nền hạ, công tác vận động 3 xã: Phú Long, Định Trung và Thạnh Trị đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công phần mặt các tuyến đường đã đăng ký. Đồng thời, hướng dẫn các xã có công trình triển khai thực hiện trong năm 2019 thực hiện nền hạ, lập hồ sơ và tiếp nhận kinh phí xây dựng, triển khai thi công và hoàn thành công trình theo quy định. Điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường đăng ký triển khai thực hiện trong năm 2019 theo Đề án xây dựng giao thông nông thôn của tỉnh, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn của các xã kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo việc triển khai xây dựng các công trình đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện Bình đại tập trung hỗ trợ, đôn đốc các địa phương vận động và thực hiện phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn. Ngoài các công trình được tỉnh hỗ trợ theo Đề án, huyện tiếp tục phát động, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng dân cư và của doanh nghiệp, mạnh thường quân để đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện.