Huyện Thạnh Phú đang nổ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng bài: 07/03/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Cũng như các huyện khác, Thạnh Phú đang quyết tâm nổ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Huyện còn 01 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là Thới Thạnh đang cố gắng hoàn thành các tiêu chí còn lại và 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là xã Phú Khánh và Giao Thạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại xã Thới Thạnh (Ảnh: Hữu Lộc)

Với quyết tâm chính trị cao, xã Thới Thạnh đã đạt 15 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, riêng tiêu chí văn hóa chưa đạt do phụ thuộc vào tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa.

Hiện tại, xã Thới Thạnh đang thi công 03 tuyến ĐX tiến độ đạt từ 30-40%, 03 tuyến ĐC tiến độ đạt trên 40%, cụ thể tuyến đường vào trung tâm xã và ĐX 02 sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020, tuyến ĐX 01 sẽ hoàn thành vào tháng 10/2019, ĐC 02 hoàn thành tháng 5/2019, ĐC 05 hoàn thành vào tháng 6/2019, tuyến gia cố mặt đê sông Cổ Chiên hoàn thành vào tháng 2/2020, với số lượng đường giao thông lớn cần được đầu tư, các tuyến đường chằng chịt nên khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, xã quyết tâm đến quý 3 năm nay, các tuyến đường ĐX, ĐC sẽ đạt trên 50% khối lượng.

Tiến độ đáng lo ngại nhất là trong xây dựng 03 cấp trường học, hiện xã Thới Thạnh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng thi công cho trường Mẫu giáo và Tiểu học, riêng trường THCS đang thi công đạt 30% khối lượng, tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành. Dự kiến trường Mẫu giáo sẽ khởi công trong tháng 4, trường Tiểu học sẽ khởi công trong tháng 6 năm nay.

Việc xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt 30% khối lượng, dự kiến tháng 8 năm nay hoàn thành, hiện đang hoàn thành việc sửa chữa các trường học cũ thành Nhà văn hóa cho các ấp.

Nhìn chung, với tiến độ thực hiện các công việc còn lại, xã Thới Thạnh sẽ cố gắng phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019.

Đối với 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Phú Khánh và Giao Thạnh còn khối lượng công việc khá lớn cần phải hoàn thành, cả 02 xã đều tự đánh giá đạt 15 tiêu chí.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại xã Phú Khánh (Ảnh: Hữu Lộc)

Xã Phú Khánh chưa đạt tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm. Xã còn 02 tuyến  đường ĐX, 01 tuyến đường ĐA chưa xây dựng đạt chuẩn, 03 cấp trường chưa đạt chuẩn quốc gia về cơ sơ vật chất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và ấp chưa xây dựng, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch chỉ đạt 40,8%/65%, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh đạt 80,9%/95%, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công thương, y tế chưa được khám sức khỏe, 76 hộ thuộc ngành công thương quản lý, 25 hộ thuộc ngành y tế quản lý chưa được tập huấn và cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, xã sẽ gấp rút hoàn thiện hồ sơ thiết kế các công trình giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa để đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn thực hiện, dự kiến tổ chức đấu thầu ĐX 01 trong tháng 8, ĐX 02, ĐA 04 trong tháng 6, Trung tâm Văn hóa xã trong quý 2 và các trường học trong tháng 6 năm nay, tiếp tục vận động các hộ dân đăng ký sử dụng nước máy, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, thực hiện cam kết về an toàn thực phẩm để đạt chỉ tiêu của tiêu chí.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại xã Giao Thạnh (Ảnh: Hữu Lộc)

Xã Giao Thạnh chưa đạt tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Môi trường và An toàn thực phẩm. Xã còn 02/03 cấp trường học chưa đạt chuẩn quốc gia (trường Mẫu giáo và Tiểu học), mở rộng Nhà văn hóa xã và xây dựng 05 phòng chức năng, Hợp tác xã Nông nghiệp Giao Thạnh vừa thành lập được 06 tháng chưa đánh giá được hiệu quả hoạt động và chưa đạt quy mô thành viên theo quy định, tỷ lệ có hố xí hợp vệ sinh đạt 94,5%/95%, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công thương, y tế chưa được khám sức khỏe, 150 hộ thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 84 hộ thuộc ngành công thương quản lý, 39 hộ thuộc ngành y tế quản lý chưa được tập huấn và cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, xã Giao Thạnh sẽ sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng xây dựng trường Mẫu giáo và Tiểu học, hoàn thành gấp hồ sơ thiết kế trường học, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã để đủ cơ sở phân bổ vốn thực hiện,tiếp tục vận động tăng số thành viên Hợp tác xã và thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định, tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, thực hiện cam kết về an toàn thực phẩm để đạt chỉ tiêu của tiêu chí.

Ông Bùi Văn Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận tại xã Phú Khánh (Ảnh: Hữu Lộc)

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, trong chuyến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của Đoàn công tác Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh do Ông Bùi Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đến làm việc tại 03 xã Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh, Đoàn công tác chia sẽ với thực trạng trên của 03 xã và Ông Bùi Văn Lâm đã đánh giá cao sự quyết tâm, nổ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhìn chung các xã đều đã đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, để hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng tiến độ đặt ra, Ban Chỉ đạo huyện Thạnh Phú, các xã cần phải quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành tỉnh tại các buổi kiểm tra.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể thực sự của người dân; triển khai thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" với các chủ đề thiết thực hàng tháng góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới như vệ sinh cảnh quan môi trường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, nhà tắm kín đáo, chỉnh trang nhà ở,...

- Có kế hoạch phân công từng cán bộ phụ trách từng đầu việc cụ thể như công việc hoàn chỉnh hồ sơ 19 tiêu chí, theo dõi tiến độ thi công các công trình, các nội dung chưa đạt trong 19 tiêu chí,... đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc người phụ trách công việc hàng tuần, hàng tháng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung đúng kế hoạch đặt ra.

- Công tác phối hợp từ tỉnh đến xã cần được nhịp nhàng, linh hoạt, thông suốt, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện là đầu mối điều phối, nhắc nhở các ngành quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc có liên quan, giúp các xã sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đối với các tiêu chí đã đạt, các xã nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ gửi huyện thẩm tra, các ngành cấp huyện tiến hành thẩm tra các tiêu chí đã đạt theo yêu cầu của các xã để gửi về các sở, ngành tỉnh thẩm định công nhận. Nội dung này cần được thực hiện sớm để xã còn tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại, tránh bị đọng vào thời điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Việc xây dựng thành công xã nông thôn mới là kết quả thiết thực nhất để chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại các xã.