Thạnh Phú tập trung thực hiện Dự án AMD nhằm phát triển sinh kế cho người dân

Ngày đăng bài: 08/03/2019 | Tác giả: Văn Minh

UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện Dự án AMD trên địa bàn huyện năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác ngân sách năm 2019. Ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện chủ trì hội nghị.

Ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Năm 2018, Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện Thạnh Phú tiếp tục triển khai 03 hợp phần gồm: Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; Đầu tư sinh kế bền vững và Điều phối Dự án. Qua đó, căn cứ vào kế hoạch công tác ngân sách và trên cơ sở Dự án AMD Bến Tre giao, kế hoạch phân cấp của UBND huyện đã bám sát và điều phối các ngành huyện, các Ban phát triển chủ động triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân đạt khá so với cùng kỳ.

Tổng vốn theo kế hoạch công tác và ngân sách năm 2018 trên 18 tỷ đồng, các hoạt động trên địa bàn huyện đến cuối năm giải ngân hơn 17,5 tỷ đồng, đạt gần 97%.

Trong đó, có nhiều hoạt động nổi bật như: Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế do Hội LHPN huyện quản lý mở rộng thêm xã An Qui, nâng đến nay có 16 xã trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn với trên 2.000 thành viên. Quỹ Đồng tài trợ đã hỗ trợ 33 tiểu dự án trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, đa dạng về ngành nghề như: nuôi cua thịt, nuôi dê sinh sản, dịch vụ chăm sóc cây dừa, chế biến thủy sản, may gia công,…Ngoài ra, Quỹ Đầu tư công trình hạ tầng nông thôn đã đầu tư xây dựng 02 tuyến đường pê tông ở Hòa Lợi và Thạnh Phong.

Huyện đã sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp từ Dự án AMD tổ chức 03 hoạt động: Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực biển Thạnh Phú lần thứ I năm 2018; tổ chức Hội thảo sơ kết 02 năm xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện các chuỗi giá trị cấp huyện và tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi,…

Năm 2019, tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 19 tỷ đồng từ nguồn vốn IFAD, vốn đối ứng Trung ương, tỉnh và người hưởng lợi đóng góp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện, các ngành huyện liên quan và các địa phương quan tâm thực hiện. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp với nhau trong triển khai các hoạt động; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hợp phần, các hoạt động, đầu việc đã đề ra; đảm bảo đúng thời gian, tiến độ thực hiện, đồng thời chọn việc, hoạt động phải thực sự hiệu quả, mục đích cuối cùng là đem lại sinh kế cho người dân. Bên cạnh, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành mình, địa phương mình; chủ động trong thực hiện các hoạt động, đầu việc để tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ.