An Đức phát huy giá trị của đất

Ngày đăng bài: 19/04/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Xã An Đức, huyện Ba Tri có diện tích tự nhiên hơn 1.270 ha, trong đó có trên 937 ha đất sản xuất nông nghiệp, 25 ha diện tích trồng màu và cây ăn trái. Còn khoảng 8 ha đất giồng tạp chưa được đầu tư cải tạo. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cây trồng, phát huy giá trị của đất, năm 2017 xã tiến hành vận động nhân dân cải tạo đất giồng tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

An Đức đã phát huy giá trị của đất. (Ảnh: Trần Xiện)

Để thực hiện công tác này, Ủy ban nhân dân xã An Đức phối hợp với Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch "cải tạo giồng tạp" đồng thời triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nắm được mục đích, ý nghĩa, tác dụng, nâng cao nhận thức, tích cực tham gia. Ông Đặng Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Chúng tôi tuyên truyền công tác này đến từng tổ nhân dân tự quản, đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ có đất giồng tạp để người dân nắm và nhận thức". Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với ngành chức năng giới thiệu giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân nhận thức và tích cực tham gia cải tạo đất giồng tạp. Chị Trần Thị Cho ở ấp Giồng Cốc đã đầu tư cải tạo 2.500 m2 đất giồng tạp trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như bưởi da xanh, mít, tắc đã và đang cho trái, chị cho biết: "Qua tuyên truyền của Hội Nông dân, thấy được ý nghĩa, tác dụng của việc cải tạo giồng tạp là tăng hiệu quả kinh tế cây trồng nên tôi mạnh dạn đầu tư cải tạo diện tích của mình".

Đến nay, An Đức đã cải tạo được hơn 5 ha đất giồng tạp, chủ yếu trồng các loại cây như bưởi da xanh, mít các loại, vú sửa, ổi, cam, xoài… Để lấy ngắn nuôi dài, nông dân tiến hành trồng xen một số cây ăn trái ngắn ngày, rau, màu, trồng cỏ làm thức ăn cho bò, dê. Hiện nay, trên các diện tích đất cải tạo, cây trồng đều thích nghi với điều kiện đất ở địa phương, phát triển tốt, trong đó có 0,5 ha cây chủ lực là bưởi da xanh đang cho trái. Trong năm qua, nông dân thu hoạch từ các loại rau, màu, bò, dê gần 200 triệu đồng.

Có thể nói, công tác cải tạo đất giồng tạp ở An Đức bước đầu đã mang lại hiệu quả. Ông Đặng Ngọc Công Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Đức cho biết: "Sắp tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc cải tạo giồng tạp, nhất là kết quả bước đầu của những hộ đã thực hiện để người dân thấy và cải tạo diện tích đất của mình. Xã phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn không còn đất giồng tạp".

Không dừng lại ở việc cải tạo, sắp tới xã An Đức sẽ tiếp tục vận động nông dân tham gia vào tổ hợp tác, làm ăn kinh tế tập thể để ổn định đầu vào, đầu ra nhằm thực hiện tốt chuỗi giá trị trong tiêu thụ sản phẩm.