Chợ Lách đẩy nhanh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/04/2019 | Tác giả: Trúc Ly

Sau 4 năm triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Chợ Lách đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và tỉnh nhà.

Đến nay, huyện Chợ Lách có 6/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn, Long  Thới, Tân Thiềng và xã Vĩnh Thành. Còn lại xã Phú Phụng tự đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Hoà Nghĩa, Hưng Khánh Trung B và Vĩnh Hòa mỗi xã đạt từ 14-15 tiêu chí. Sau khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nộng thôn mới, kinh tế tại các xã phát triển ổn định, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nông dân từng bước được nâng lên, môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện.

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đang lan tỏa mạnh trong học sinh Chợ Lách. (Ảnh: Trúc Ly)

Riêng đối với việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, sau khi được tỉnh chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Lách đã có nhiều nổ lực, ra sức thi đua thực hiện. Đến nay, Chợ Lách đã đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: tiêu chí thủy lợi (3), tiêu chí Điện (4), An ninh trật tự xã hội (8) và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới(9). Còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí số 7 về môi trường được xem là một trong các tiêu chí khó, quá trình thực hiện lâu dài và rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

Theo quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới, để đạt tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí đòi hỏi: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; 100% cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ ( công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Với quyết tâm đạt tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Lách đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt tiêu chí môi trường. Điển hình Hội Phụ nữ có mô hình 5 không 3 sạch, Hội Nông dân phát động hội viên xây dựng hố rác hợp vệ sinh. Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các xã - thị trấn tổ chức ra quân vận động nhân dân đào hố xử lý rác thải hộ gia đình và Ban Chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện Chợ Lách đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" từ tháng 01/2019, trong đó có chủ đề phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải ....

Phong trào thu gom, xử lý rác thải không dừng lại ở các cấp, các ngành,  các hộ gia đình, mà còn có sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân, đặc biệt đã lan tỏa đến các em học sinh. Cụ thể nhất là hành động đẹp được biểu dương của các em học sinh Trường THPT Trần Văn Kiết và bạn nhỏ Phùng Thanh Quang học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn. Các em đã tham gia thu gom, xử lý rác tại chân cầu Chợ Lách cũ, đồng thời vận chuyển rác đến bãi rác Chợ Lách. Phong trào đã tạo nên sức lan tỏa mãnh mẽ.

Qua thực hiện các mô hình và các phong trào do UBND, các Hội đoàn thể phát động: công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Chợ Lách thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định; có 332/367 cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ đăng ký thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, đạt 90%; rác thải được thu gom về bãi rác tập trung góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nâng lên, nhất là ở các địa phương xây dựng xã nông thôn mới, tiến tới hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thu gom, xử lý rác thải còn tồn tại và nảy sinh nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi ở ven sông, ven đường, chân cầu, cống, kênh gạch, ... gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và mỹ quan trên địa bàn huyện. Nguyên nhân là do quá trình thực hiện chưa nghiêm túc, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền trong các hoạt động bảo vệ môi trường chưa thường xuyên, sâu rộng; việc kiểm tra, xử  lý những vi phạm trong bảo vệ môi trường thiếu kiên quyết, triệt để...

Để lãnh đạo công tác thu gom, xử lý rác thải và đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp trên địa bàn huyện, nhằm góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã ban hành Chỉ thị 05-CT/HU ngày 22 tháng 03 năm 2019 về việc lãnh đạo vận động Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường và phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã ban hành công văn 1022-CV/HU ngày 15/3/2019 gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về việc tham gia Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới; UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình,...

Có thể thấy rằng để thực hiện tốt tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới, đặc biệt là giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải, bên cạnh các giải pháp nêu trên rất cần thêm việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân nhằm chấn chỉnh hành vi xả rác, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan sẽ góp phần thực hiện hiệu quả việc thu gom xử lý chất thải, qua đó từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân góp phần xây dựng thành công huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới.