Bình Đại sau 15 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng bài: 07/05/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể của huyện Bình Đại đã từng bước ổn định và phát triển cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng hoạt động. Các hợp tác xã thành lập đến nay đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều hợp tác xã mới được thành lập với các mô hình đa dạng, số tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả ngày càng tăng, cơ cấu tổ chức quản lý, năng lực nội tại được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, lợi ích của thành viên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HTX Thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận là một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả của huyện Bình Đại. (Ảnh: Thanh Hương)

Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Bình Đại đang phát triển nhanh, tỷ lệ THT, HTX làm ăn hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 15 HTX đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ hơn 8,4 tỷ đồng, với 6.931 thành viên tham gia và giải quyết việc làm thường xuyên cho 249 lao động. Trong đó, 2 HTX thủy sản gồm: HTX thủy sản Rạng Đông và HTX thủy sản Đồng Tâm hoạt động hiệu quả, trung bình mỗi HTX đạt doanh thu hàng năm trên 31,4 tỷ đồng, với lãi bình quân 7,9 tỷ đồng. Riêng HTX nông nghiệp sinh thái Thạnh Phước thu lãi 37 triệu đồng và Quỹ tín dụng nhân dân Phú Long lãi đạt 413 tỷ đồng.

Đối với THT, Bình Đại hiện có 157 THT hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, với 1.838 thành viên, giải quyết việc làm cho 6.641 lao động. Các THT hoạt động đa dạng và phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Một số THT hoạt động hiệu quả, mang lợi lợi nhuận cho thành viên và tạo ưu thế trong hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gồm: THT nhãn tiêu da bò xã Tam Hiệp, THT trồng màu xã Châu Hưng, THT nuôi bò, dê ở xã Định Trung, Thạnh Trị, THT thu mua dừa.

Nhìn chung, các THT và HTX thành lập đều triển khai thực hiện theo phương án đề ra ban đầu, có trụ sở hoạt động riêng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quá trình canh tác các HTX đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới và được tham gia ký kết bao tiêu sản phẩm với các công ty Á Châu, Betrimex, Lương Quới, Chánh Thu.

Đây được xem là xu thế tất yếu, giúp nông dân từng bước đầu tư phát triển sản xuất, hướng đến sản xuất sạch, an toàn, bền vững, để nâng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng càng được chú trọng. Với mục tiêu khuyến khích, tạo điều kiện phát triển  kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhằm phát huy vai trò của thành phần kinh tế tập thể trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tác động trực tiếp vào sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Bình Đại tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã, có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng chuyên môn cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, từng bước hình thành các hợp tác xã kiểu mới. Tập trung hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản an toàn, nông sản sạch gắn với chế biến. Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động hợp tác xã trong kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.