Bình Đại đạt nhiều kết quả quan trọng qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về Bảo hiểm y tế

Ngày đăng bài: 17/05/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" tại huyện Bình Đại đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hiệu quả các chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT), mở rộng tỷ lệ tham gia BHYT trên toàn huyện.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của BHYT được toàn hệ thống chính trị huyện Bình Đại quan tâm, thực hiện thường xuyên. BHXH huyện chủ động phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT tới các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là hộ dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Tập trung nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, đồng thời nêu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân trong việc tham gia BHYT. Chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt cũng như phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện BHYT. Xây dựng kế hoạch củng cố hệ thống, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác BHYT ở địa phương, đáp ứng nhu cầu tham gia BHYT ngày càng đông của người dân.

Các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách có liên quan được triển khai quán triệt đầy đủ, góp phần đạt được những kết quả nhất định. Nguồn lực tổ chức thực hiện công tác BHYT ngày càng được quan tâm hơn. Huyện đã hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bệnh viện Đa khoa thành Trung tâm y tế đa chức năng, đồng thời, phát triển thêm một số dịch vụ kỹ thuật cao. 100% Trạm y tế có bác sĩ, danh mục thuốc điều trị ở tuyến xã được bổ sung đầy đủ hơn. Kết hợp giữa đông - tây y trong khám, điều trị bệnh ngày càng chặt chẽ, hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người từ đủ 80 tuổi trở lên, các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp BHYT miễn phí, hộ cận nghèo, sinh viên, học sinh đều được hỗ trợ theo quy định. Quyền lợi của người tham gia BHYT trong khám, chữa bệnh được mở rộng, nhất là đối tượng có đủ thời gian tham gia liên tục từ 5 năm trở lên. 100% trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực thực hiện khám, chữa bệnh BHYT. Quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh được cải cách, hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ BHYT được công khai, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động khám, quản lý, lưu trữ.

Bình Đại quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân. (Ảnh: Tuyết Mai)

Các hoạt động thông tin, truyền thông về BHYT được BHXH huyện phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện thường xuyên, hình thức khá đa dạng, kết hợp giữa tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, tuyên truyền trực quan. Toàn huyện hiện có 4 panô lắp đặt tại các vị trí công cộng dễ nhìn thấy trên địa bàn huyện.

Quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Công tác cấp, phát thẻ, quản lý việc sử dụng, khám chữa bệnh thẻ BHYT ngày càng khoa học và chuyên nghiệp thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế huyện theo phần mềm quản lý liên thông cả nước của ngành bảo hiểm, y tế. Hoạt động rà soát để kịp thời phát hiện trùng lắp được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Tính đến cuối năm 2018, số người tham gia BHYT là 109.553 người. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,4%

Công tác khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện chặt chẽ, BHXH huyện ký hợp đồng khám chữa bệnh hàng năm với Trung tâm y tế huyện. Nhìn chung, các nội dung hợp đồng được thực hiện khá tốt, quyền lợi người tham gia BHYT về cơ bản được đảm bảo, số lượng y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện đảm bảo cho hoạt động khám, điều trị, trạm y tế các xã đều bố trí bác sỹ đầy đủ, quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được cải thiện theo hướng thuận lợi và đơn giản cho người tham gia. Hoạt động khám, chữa bệnh BHYT đi vào ổn định, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng nâng lên, làm cho sự hưởng ứng đồng thuận trong nhân dân ngày càng tăng. Việc phân tuyến đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với từng nhóm đối tượng và theo địa giới hành chính được phân bổ khá hợp lý, hạn chế sự quá tải của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên. Qua đó, giúp chủ động cân đối kinh phí chi khám, chữa bệnh, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại cho người có BHYT.

Theo ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bình Đại, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chiều nổi lẫn chiều sâu, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Truyền thông đến nhân dân kịp thời các thông tin mới nhất về chính sách BHYT. Thực hiện tốt, có hiệu quả hơn trong phối hợp giữa các ngành, địa phương, cơ sở khám chữa bệnh trong tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám bệnh BHYT và giải quyết kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT. Tăng cường hoạt động của đại lý thu các xã, thị trấn, đại lý Bưu điện huyện và Hội nông dân huyện.