Đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Ngày đăng bài: 13/06/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Phát triển nôn thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng kinh tế các huyện, thành phố và thị xã do ông Nguyễn Văn Út - Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng và triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh Bến Tre. Ông Võ Tiến Sĩ - Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Duy Thanh)

Chia sẽ kinh nghiệm với đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu, ông Võ Tiến Sĩ - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, để phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre, trước đó Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tiến hành khảo sát sơ bộ số liệu sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh với khoảng 265 sản phẩm, bên cạnh nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và cụ thể hóa các nội dung chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, khảo sát số liệu để làm cơ sở xây dựng Đề án và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh biết, hiểu và đăng ký tham gia Chương trình.

Song song đó, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 02 cuộc Hội nghị nhằm đánh giá các sản phẩm tiềm năng dự kiến xây dựng thành sản phẩm OCOP, đồng thời đóng góp dự thảo nội dung của Đề án, đến ngày 28 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ nội dung Đề án và các văn bản liên quan, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 03/5/2019, về việc Ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm tỉnh Bến Tre. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019 nhằm triển khai Đề án OCOP, Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020. Đến nay, toàn tỉnh có 45 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (31 sản phẩm 4 sao, 14 sản phẩm 3 sao) được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2019 lần 1.

Đoàn Cán bộ tỉnh Bạc Liêu trao đổi nhiều về kinh nghiệm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. (Ảnh: Duy Thanh)

Tại đây, các đại biểu của hai tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm như về các quy định chung; trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm; hồ sơ đăng ký đánh giá, xếp hạng; nguyên tắc chấm điểm; chính sách về vốn, chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã,…

Thay mặt đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Văn Út - Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu đã cảm ơn Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre đã dành thời gian tiếp và chia sẽ kinh nghiệm với đoàn, đặc biệt là về công tác tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm trong thời gian qua và kinh nghiệm triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đoàn tỉnh Bạc Liêu mong muốn được tham quan thực tế trên địa bàn các địa phương về du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; quá trình sản xuất cũng như chia sẽ kinh nghiệm của các chủ thể có các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với việc xây dựng thương hiệu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Dịp này, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre đã cùng Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu đến tham quan thực tế tại Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long, khảo sát về du lịch cộng đồng tại Khu du lịch Lan Vương - xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre.