Thành phố Bến Tre lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Đồng khởi, Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”

Ngày đăng bài: 01/07/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Tiếp thu Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre", qua 03 năm triển khai thực hiện phong trào "Khởi nghiệp" trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa và thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với đặc thù của địa phương, thành phố hướng hoạt động "khởi nghiệp" chú trọng lĩnh vực thương mại và thương mại điện tử.

Cụ thể qua 03 đợt tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp", thành phố đã chấm điểm và trao giải thưởng cho 5 giải nhì, 05 giải ba và 07 giải khuyến khích, tổng số tiền thưởng hơn 50 triệu đồng, đa phần các "Ý tưởng" đạt giải đều ở lĩnh vực thương mại và thương mại điện tử. Từ kết quả đạt được, UBND thành phố tiếp tục phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" nhằm tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp mới, sáng tạo được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng, đồng thời, tạo cầu nối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư lựa chọn những ý tưởng phù hợp đầu tư triển khai trong thực tế.

Đồng khởi Khởi nghiệp góp phần cùng thành phố Bến Tre xây dựng đô thị hiện đại. (Ảnh: Tư liệu)

Việc Phát triển doanh nghiệp mới và vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp cũng là điểm nhấn của thành phố thời gian qua, đến nay thành phố có gần 200 doanh nghiệp thành lập mới, đạt trên 68% so với kế hoạch, vận động 11 hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện lên doanh nghiệp; phát triển mới hơn 1.300 hộ kinh doanh cá thể. Về kinh tế tập thể, thành phố hiện có 17 hợp tác xã và 36 tổ kinh tế hợp tác hoạt động tương đối ổn định, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương.

Thời gian qua, thành phố Bến Tre đã tập trung tuyên truyền chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển lên doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua nhiều hình thức phong phú như: xây dựng chuyên mục Đồng khởi, Khởi nghiệp phát định kỳ hàng tuần trên hệ thống truyền thanh thành phố và cơ sở; tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề khơi gợi tư duy sáng tạo, các buổi ngoại khóa nói về kinh doanh, doanh nghiệp cho sinh viên, học sinh, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, lồng ghép vào các cuộc họp của các đoàn thể, tổ Nhân dân tự quản.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là doanh nghiệp "Khởi nghiệp". Phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức "Cà phê khởi nghiệp" định kỳ vào thứ 7, tuần thứ nhất của tháng, thông qua đây lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận và giải quyết nhiều kiến nghị của doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác cải cách hành chính nhằm giải quyết nhanh nhất thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, rút ngắn thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế từ 06 ngày như trước đây xuống còn 03 ngày hiện nay.

Thời gian tới, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào "Đồng khởi, Khởi nghiệp" đặc biệt trong việc "khởi nghiệp" phát triển kinh tế thoát nghèo vươn lên làm giàu, góp phần vào xây dựng thành phố Bến Tre thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh nhà, thành phố Bến Tre tập trung nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Chỉ đạo Tổ vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với xã, phường vận động thường xuyên và liên tục; tập trung tuyên truyền để các hộ cá thể thấy được lợi ích từ việc chuyển đổi sang doanh nghiệp. Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo dõi, để có định hướng quan tâm, hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở này.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện về nhiều mặt, đặc biệt là hỗ trợ vốn, công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm, các thủ tục pháp lý trong thành lập doanh nghiệp, cơ sở khởi nghiệp để các ý tưởng đạt giải được triển khai đi vào hoạt động hiệu quả, qua đó sẽ có nhiều doanh nghiệp được ra đời, giúp ngày càng nhiều người vươn lên làm giàu, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị Bến Tre hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai. Tiếp tục duy trì cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp", qua đây để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp có dịp kết nối với các nhà đầu tư để đưa ý tưởng khởi nghiệp vào triển khai trong thực tiễn. Lãnh đạo thành phố duy trì thường xuyên việc đối thoại. gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp thông qua "Cà phê doanh nghiệp" hàng tháng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là thủ tục về đất đai, thủ tục chuyên ngành trong thẩm quyền thành phố nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư, khởi nghiệp trên địa bàn.