Thạnh Phú đạt nhiều kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an

Ngày đăng bài: 09/07/2019 | Tác giả: Văn Minh

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Thạnh Phú vừa tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới" giai đoạn 2014 - 2019.

Qua 05 năm thực hiện, nhìn chung thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện Thạnh Phú luôn thể hiện vai trò tích cực trong tuyên truyền nội dung Chỉ thị 07 của Bộ Công an, Kế hoạch 118 của Công an huyện, các hướng dẫn liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng cán bộ, công nhân viên đều có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã có 48/48 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và tổ chức nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. (Ảnh: Văn Minh)

Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó có các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tham gia hưởng ứng thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn huyện hiện có 17/48 cơ quan đăng ký xây dựng mô hình "An toàn về an ninh trật tự". Ban Chỉ đạo huyện làm tốt công tác hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã quan tâm xây dựng cơ quan "An toàn về an ninh trật tự"; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể của cơ quan mình theo hướng dẫn của Công an huyện. Hàng năm, hầu hết cơ quan, đơn vị đều được công nhận "An toàn về an ninh trật tự".

Đồng thời, Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung cụ thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hàng năm số cơ quan, đơn vị được đánh giá đạt loại mạnh chiếm tỷ lệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Út - Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh lưu ý Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện Thạnh Phú cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; quan tâm thực hiện tốt các tiêu chí "An toàn về an ninh trật tự". Bên cạnh, làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cơ quan, đơn vị phải có phương án bảo vệ cơ quan để đảm bảo tốt về an ninh trật tự.         

Dịp này, UBND huyện Thạnh Phú đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an.