Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 16/07/2019 | Tác giả: Quốc Vinh

Thực hiện chủ đề năm 2019: "Tiếp tục tăng tốc - Tạo bứt phá", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp trong huyện Thạnh Phú đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận. Trong đó, huyện Thạnh Phú đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp; phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp", đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Vinh)

Đến nay, Thạnh Phú có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thới Thạnh đã đạt 15 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để được trên công nhận trong năm 2019. Đồng thời, xã Phú Khánh, Giao Thạnh cũng đã đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 đến 13 tiêu chí. Điểm nổi bật là thông qua "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", toàn huyện đã thu hút gần 13.000 lượt đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ đề tập trung vào thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình. Qua đó, huy động được gần 325 triệu đồng, hơn 1.600 bao xi măng, người dân đóng góp trên 270 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 3333/ĐA-UBND của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, ngoài 2 công trình triển khai năm 2019, UBMTTQVN các cấp và các địa phương trong huyện còn vận động nhân dân xây dựng hơn 20km đường giao thông nông thôn, 15 cây cầu bê tông cốt thép có tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 580 triệu đồng.

Ngoài ra, các hoạt động vì người nghèo gắn với chương trình an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán được huyện đặc biệt quan tâm. Qua đó, vận động các nguồn kinh phí được hơn 5 tỷ đồng, thăm, tặng quà cho 450 hộ vùng kinh tế mới, hơn 8.500 suất cho gia đình chính sách, gần 5.800 suất cho hộ nghèo, cận nghèo; hơn 900 suất cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động khám bệnh, tặng quà cho hơn 7.700 lượt người nghèo, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng…; đồng thời, huyện còn vận động xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, 46 nhà tình thương cho các đối tượng khó khăn.

Đạt được kết quả trên, UBMTTQVN các cấp trong huyện Thạnh Phú đã đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động bằng nhiều hình thức với hơn 10.500 cuộc, có trên 326.000 lượt người dự, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" trong công tác tuyên truyền, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Chính quyền.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2019, ông Nguyễn Văn Đảm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre lưu ý Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Thạnh Phú phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng việc xây dựng các kế hoạch 5 năm và từng năm để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền theo Đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam" theo hướng nâng cao chất lượng, trong đó, chú trọng lực lượng tuyên truyền, vận động ở cơ sở, lựa chọn những người có đủ uy tín để thực hiện, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.