Thành phố Bến Tre có 10/10 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị

Ngày đăng bài: 22/08/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện "Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020", đến cuối năm 2018, thành phố có 8/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị gồm: phường 1,2,3,4,5,6,7 và phường Phú Tân.

Quán triệt tinh thần "Năm tiếp tục tăng tốc - tạo bức phá" 2019, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng 02 phường Phú Khương và phường 8 đạt chuẩn phường văn minh đô thị, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre đã yêu cầu: Phường 8, phường Phú Khương rà soát các chỉ tiêu chưa đạt ở đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, cùng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 30/30 tiêu chí phường văn minh đô thị.

Thành phố và các phường chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, mục tiêu những lợi ích thiết thực của xây dựng thành phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị đến người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức cổ động trực quan tại các tuyến đường lớn và tại khu dân cư, đặc biệt tuyên truyền xuyên suốt trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, họp chi, tổ hội các đoàn thể…

Ngay từ đầu năm 2019, Đoàn làm việc của thành phố do Bí thư Thành ủy - Nguyễn Văn Đức và các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre đã đến khảo sát, đánh giá các tiêu chí phường văn minh đô thị với phương châm đúng thực chất, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, tập trung kiểm tra các tiêu chí như: tiêu chí Nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường đô thị; tiêu chí xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Ngoài sự hỗ trợ, hướng dẫn từ phía thành phố, hệ thống chính trị ở các phường đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Đảng ủy, UBND các phường phân công thực hiện các tiêu chí cụ thể cho từng cá nhân, từng ngành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để có kế hoạch chấn chỉnh phù hợp và kịp thời trong quá trình thực hiện, tạo được sự nhịp nhàng, đồng bộ từ phường đến khu phố, tổ nhân dân tự quản, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia thực hiện các tiêu chí.

Một góc thành phố Bến Tre nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hồng Quốc)

Qua kiểm tra mới đây, 02 đơn vị: Phường Phú Khương và phường 8 được Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre đánh giá đạt 30/30 tiêu chí phường văn minh đô thị. Dự kiến 02 đơn vị này sẽ tổ chức lễ công nhận phường đạt chuẩn VMĐT trong tháng 8/2019.

Nét nổi bật ở 02 phường đạt tiêu chí Phường Văn minh đô thị là công tác quản lí trật tự xây dựng, trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị như: khu vực trước chợ An Hòa, chợ cầu Bà Mụ, chợ Tú Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Đoàn Hoàng Minh… được kiềm chế, kéo giảm. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả tích cực, từ năm 2016 đến nay thực hiện 12 công trình giao thông các loại với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 700 triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được kéo giảm. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện đúng chính sách, đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đặc biệt, ở những đơn vị này khắc phục cơ bản tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rong vật nuôi.

Như vậy đến nay, thành phố Bến Tre đã có 10/10 phường đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị, góp phần tích cực cho thành phố Bến Tre thực hiện đạt được 27/35 tiêu chí Thành phố Văn minh đô thị. Đây là kết quả, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân ở các phường trên địa bàn thành phố. Tin rằng, việc đạt chuẩn phường văn minh đô thị sẽ tạo tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.