Thạnh Phú đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/08/2019 | Tác giả: Quốc Vinh

Thực hiện Nghị quyết 03 ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020", thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tạo được nhận thức sâu rộng trong toàn xã hội, tự giác tham gia thực hiện.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đồng thuận cao và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Quốc Vinh)

Tính riêng trong 3 năm trở lại đây, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", chính quyền các cấp đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong huyện triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời thông tin, tạo điều kiện cho người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp lợi ích của người dân và cộng đồng. Bên cạnh, huyện còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Qua triển khai thực hiện, nhìn chung đại bộ phận ngưởi dân đều đồng tình và tích cực tham gia đóng góp công sức, vật chất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay, đã có gần 195km đường, hơn 150 cầu giao thông được thực hiện theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ. Trong đó, kinh phí đối ứng trong dân gần 16 tỷ đồng, cùng nhiều diện tích đất đai, hoa màu, vật kiến trúc và hàng ngàn ngày công lao động.

Song song đó, công tác tổ chức tọa đàm bàn giải pháp xây dựng nông thôn mới cũng được đoàn thể các cấp quan tâm. Đã tổ chức gần 300 cuộc tọa đàm với hơn 10.000 lượt người dự. Nội dung bàn đến các giải pháp về xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng đến các tiêu chí về giao thông, giảm nghèo, tổ chức sản xuất và môi trường… Qua tọa đàm, vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể ngày càng thể hiện rõ hơn thông qua các phần việc cụ thể, thiết thực để huy động các nguồn lực trong xã hội tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Tính đến nay, Thạnh Phú có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn. Ban chỉ đạo huyện đang phấn đấu xây dựng xã Thới Thạnh đạt chuẩn trong năm 2019 và các xã Phú Khánh, Giao Thạnh… hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.