Nông dân Bình Đại phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/08/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Xây dựng nông thôn mới là chương trình xây dựng dựa trên quá trình đánh giá toàn diện những kết quả đạt được từ trong thực tế của người dân trên các lĩnh vực. Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tích cực phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thông qua công tác tuyên truyền, vận động đóng góp sức người, sức của, trong đó "lấy nông dân làm gốc" triển khai thực hiện, kết quả đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Đảng ủy và chính quyền các cấp xây dựng thành công các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí nông thôn mới.

Thông qua nhiều hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân, đến thời điểm này, toàn huyện đã phát triển được hơn 16 ngàn hội viên, tham gia sinh hoạt tại 20 cơ sở hội.

Nông dân Bình Đại tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Hương)

Để vai trò chủ thể của nông dân phát huy hiệu quả trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Bình Đại đã chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung tuyên truyền, lồng ghép các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, tổ chức nhiều Hội thi nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới..., trong đó chú trọng lựa chọn các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thực hiện. Từ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết các hội viên nông dân trong huyện đã phát huy tốt vai trò chủ thể, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết yếu, trong đó tham gia thực hiện tốt phong trào "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" và mô hình " hội viên, nông dân sản xuất thân thiện môi trường".

Cụ thể, đã có 1.287 lượt lực lượng hội viên nông dân tham gia phát hoang và trồng hoa 2 bên đoạn lộ liên ấp dài 28.387 mét, quyên góp hơn 132 triệu đồng và 52 ngày công lao động trải đá dăm, pê tông hóa đoạn lộ dài 2.899 mét, lắp 25 bóng đèn chiếu sáng có chiều dài 1.700 mét, đồng thời chủ động xây dựng hố xí hợp vệ sinh để bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện Bình Đại sẽ tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng các mục tiêu, nội dung của chương trình và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm và thụ hưởng kết quả xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện và giám sát các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, bảo hiểm cho nông dân, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt tiếp tục tham gia thực hiện phong trào "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" và duy trì mô hình "hội viên, nông dân sản xuất thân thiện môi trường".