Thành phố Bến Tre huy động trên 538 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 17/09/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Thành phố Bến Tre là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh Bến Tre với tổng diện tích tự nhiên 7.061,65 ha, dân số toàn thành phố 201.667 người,  gồm 17 xã, phường (10 phường, 7 xã). Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, so với 19 Tiêu chí (TC) của Bộ TC, các xã trên địa bàn thành phố còn nhiều TC chưa đạt như: quy hoạch nông thôn chưa được thực hiện; hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đảm bảo; cơ sở vật chất văn hoá, thể thao còn thiếu, chưa đáp ứng như cầu nhân dân; môi trường còn nhiều bất cập; tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa cao,…vv.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, đến nay, nông thôn các xã trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường được cải thiện; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Đến nay, thành phố Bến Tre có 6/7 xã đạt chuẩn NTM gồm Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng, Sơn Đông; xã Mỹ Thành đạt 10/19 TC. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới từ 2011 đến nay trên địa bàn thành phố Bến Tre là trên 538 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 49,64%, vốn cộng đồng dân cư chiếm 41,75%.

Giao thông nông thôn mới được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Phương Thảo)

Hạ tầng thiết yếu được xem là cơ sở nền tảng tạo điều kiện sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thành phố đã thực hiện gần 9 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, trên 23 km đường trục liên ấp, hoàn thành đưa vào sử dụng trên 35km đường ngõ xóm. Các công trình thuỷ lợi và hệ thống kênh mương tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo; các địa phương thường xuyên tổ chức nạo vét, phát hoang, khai thông dòng chảy các tuyến kênh nhằm phục vụ sản xuất. Hệ thống điện tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,97%. Hạ tầng thương mại nông thôn đảm bảo nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá cho người dân. Thành phố Bến Tre hiện có 4/7 xã có chợ đạt tiêu chí chợ nông  thôn, 03 xã còn lại có các điểm mua bán tập trung đảm bảo yêu cầu.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thành phố đã triển khai, phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các xã đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên và ổn định, ước tính đạt 43,5 triệu đồng/người/năm tăng 31,395 triệu đồng/người/năm so với năm 2010.

Hoạt động các Tổ hợp tác được duy trì và mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Thành phố có 36 THT tổ chức và hoạt động theo Nghị định 151 của Chính Phủ. Chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, gia đình chính sách được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 bình quân trên địa bàn các xã là 1,5%, giảm 9,67% so với năm 2010. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn được thực hiện tốt; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30,42%.

Mô hình Xe đạp tuyên truyền vì thành phố không rác được triển khai hiệu quả. (Ảnh: Phương Thảo)

Về  môi trường và an toàn thực phẩm, thành phố và các xã, phường tổ chức nhiều đợt ra quân phát quang, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các cơ sở sản xuất, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Đến năm 2020, thành phố Bến Tre phấn đấu 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các TC đã đạt, hướng đến xây dựng thành công xã Phú Nhuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thành phố Bến Tre sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hoá quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, xoá đói, giảm nghèo gắn với chủ trương cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp.