Chợ Lách bỏ phiếu công nhận 2 xã đạt chuẩn Xã Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 24/09/2019 | Tác giả: Việt Cường

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Lách vừa tổ chức họp thành viên lấy ý kiến đề nghị công nhận xã Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận báo cáo thẩm tra hồ sơ, kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới xã Hòa Nghĩa và xã Vĩnh Hòa. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo kết quả khảo sát, qua đó có 100% người dân ở 2 xã Vĩnh Hòa và Hòa Nghĩa được lấy ý kiến hài lòng về việc xây dựng nông thôn mới.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách thống nhất đề nghị công nhận 2 xã Vĩnh Hòa và Hòa Nghĩa đạt chuẩn Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Qua thẩm tra, 2 xã Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp đã có 46/46 thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đồng ý đề nghị công nhận 2 xã Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, kiểm tra công nhận xã Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019. Theo đó, huyện Chợ Lách sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và tập trung thực hiện các tiêu chí Huyện Nông thôn mới để đến năm 2020, Chợ Lách sẽ là huyện đầu tiên của tỉnh Bến Tre xây dựng thành công Nông thôn mới.