Điểm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Thạnh Phong

Ngày đăng bài: 30/09/2019 | Tác giả: Yến Nhi

Thạnh Phong là xã ven biển thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú, diện tích tự nhiên 6.411 ha, kinh tế chủ yếu là thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt. Sau khi tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện và đạt được một số kết quả khả quan.

Đến nay, xã Thạnh Phong tự đánh giá cơ bản đạt 14/19 tiêu chí (tăng 13 tiêu chí so với tháng 12/2010). Toàn xã có 33.600m đường đạt chuẩn theo các cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định 80,97%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp được thành lập và hoạt động có hiệu quả,...

Tuyên truyền góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Thạnh Phong. (Ảnh: Yến Nhi)

Để đạt được những kết quả như trên, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, dựa trên các điều kiện và đặc điểm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như:

Tập trung thực hiện tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua phương tiện truyền thanh xã, ấp; bản tin hàng tháng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã; sinh hoạt lệ kỳ của Chi, Tổ, Hội. Ngoài ra, xã còn quan tâm tuyên truyền trực quan về Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, đã lắp đặt 14 pano tuyên truyền ở các điểm dân cư tập trung của các ấp.

Bên cạnh đó, xã Thạnh Phong còn triển khai thực hiện có hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Sau 8 tháng thực hiện, xã đã huy động 1.980 lượt người tham gia với những chủ để liên quan đến thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu xã đánh giá chưa đạt.

Ngoài ra, đầu năm 2019, xã đã phát hành Sổ đăng ký hộ gia đình thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới đến năm 2020" cho 100% hộ dân trên địa bàn xã. Nội dung của Sổ gồm kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phần việc thuộc hộ gia đình thực hiện đến thời điểm đăng ký, 10 nội dung cụ thể hộ gia đình cần tham gia phấn đấu thực hiện trong xây dựng nông thôn mới, 20 nội dung hộ gia đình đăng ký thực hiện và bảng chấm điểm qua từng tháng trong năm.

Diện mạo nông thôn Thạnh Phong ngày càng khởi sắc. (Ảnh: Yến Nhi)

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã quan tâm. Vì vậy, Ban chỉ đạo xã đã chú trọng vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp từ các cây, con giống chủ lực của xã. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các ngành tổ chức vận động nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó, nhiều mô hình đã phát triển mạnh, rộng khắp trên địa bàn, trong đó có mô hình trồng xoài tứ quý trên đất giồng cát mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập tương đối ổn định cho nhân dân.

Để tạo mối liên kết trong sản xuất, năm 2016 xã đã vận động người dân tham gia Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong. Tháng 6/2018, Hợp tác xã đại hội thường niên bầu lại Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên. Sau khi đại hội đã thu vốn điều lệ 80 thành viên/ 149 thành viên với số tiền là 60 triệu đồng. HTX đã ký kết hợp đồng vật tư nông nghiệp với công ty Tuyên Phong, hợp đồng mua bán xoài với công ty Hoàn Cầu và Lavifood. Hàng tháng, xuất bán trung bình 20 tấn, Hợp tác xã thu mua cao hơn thị trường từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ngoài ra, HTX đã phát triển hệ thống nhận diện sản phẩm, đã có logo, trang web, phối hợp với công ty Vinaphone thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc.

Những mô hình, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.