Ba Tri tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 03/10/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Tri, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho trên 140 đại biểu là trưởng, phó Ban Tuyên truyền nông thôn mới xã, ấp trong huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Minh Đức)

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt nội dung về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân trong xây dựng nông thôn mới; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới; Đề án 3333/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020; Vai trò của chình quyền và người dân trong thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới"; Việc xây dựng và phát triển hợp tác xã nông nghiệp; công tác đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng điện ở nông thôn.