Kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm phê duyệt chậm nhất trong tháng 10/2019

Ngày đăng bài: 03/10/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được triển khai thực hiện rộng rãi trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh được chọn làm điểm trong đó có tỉnh Bến Tre. Từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình này.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tham mưu tổ chức 01 Hội thảo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh; 01 Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh xếp hạng sản phẩm OCOP cho Hội đồng đánh giá cấp huyện, cấp tỉnh; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai; phối hợp xây dựng và triển khai Làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp loại sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm.

Qua tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần 01 và đã phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng với 45 sản phẩm của 15 chủ thể đạt từ 03 sao trở lên (31 sản phẩm 04 sao, 14 sản phẩm 03 sao); tham mưu tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre năm 2019; tổ chức 18 lớp tập huấn trên địa bàn 09 huyện, thành phố cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã và chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh trên địa bàn với 520 đại biểu tham dự.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Hữu Lộc)

Để hoàn thiện và nhân rộng các mô hình điểm theo các nhóm sản phẩm phù hợp với lợi thế của từng địa phương, góp phần triển khai hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa của Chương trình OCOP, đồng thời hoàn thiện khung chính sách và cơ chế quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP sau năm 2020, tỉnh Bến Tre cùng một số tỉnh tham dự buổi họp về kế hoạch triển khai chỉ đạo điểm Chương trình OCOP năm 2020 vào chiều ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức. Ban Tổ chức có mời ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ trì cuộc họp) và đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố như TP. Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, ông Ngô Tất Thắng - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương thông qua dự thảo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Theo ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc phê duyệt kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm là chậm so với yêu cầu, đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương khẩn trương cùng với các tỉnh, thành phố hoàn chỉnh kế hoạch này sao cho cụ thể và đúng quy định để sớm triển khai thực hiện.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Tháp và TP. Hà Nội đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tại đây, ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Bến Tre kiến nghị: Tỉnh Bến Tre đã có văn bản đăng ký thực hiện 8 mô hình chỉ đạo điểm Chương trình OCOP năm 2020, tuy nhiên trong dự thảo Trung ương chỉ ghi nhận 02 mô hình là Cụm làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách và Chế biến mứt dừa hữu cơ xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại. Mặt khác, dự toán kinh phí hỗ trợ từ Trung ương khá thấp (02 tỷ đồng cho Cụm làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách và 01 tỷ đồng cho mô hình Chế biến mứt dừa hữu cơ), trong khi dự kiến nguồn vốn cho các mô hình khá cao (năm 2020, nhu cầu cho việc xây dựng Làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách khoảng 30 tỷ đồng).

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đề nghị Kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm cần phải thật cụ thể, từng hạng mục nêu rõ Trung ương hỗ trợ gì, địa phương, doanh nghiệp, HTX đối ứng bao nhiêu, phần kinh phí có cần nêu cụ thể số tiền hay chỉ nêu cơ cấu hỗ trợ % từ ngân sách Trung ương, địa phương và đối ứng của doanh nghiệp, HTX.

Đồng thời, Nội dung chi hỗ trợ cần thực hiện đúng quy định của Tài chính, địa phương phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương nhanh chóng cụ thể hóa thực hiện các mô hình đã đăng ký bằng việc xây dựng kế hoạch, dự án, làm rõ nội dung cần Trung ương hỗ trợ, nội dung do tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, HTX thực hiện, dự thảo Kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Trung ương cần hoàn chỉnh chậm nhất trong tháng 10/2019 để phê duyệt, triển khai thực hiện.