Kết quả thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tháng 8 năm 2019

Ngày đăng bài: 07/10/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Trong tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh có 79 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 03 xã thực hiện chủ đề về Xây dựng giao thông nông thôn, 44 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường và 21 xã thực hiện chủ đề khác, đặc biệt tại các huyện, người dân đã tích cực đóng góp kinh phí để thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, cụ thể từng huyện như sau:

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Huyện Ba Tri có 17/23 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 06 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường. Tổng số người tham gia là 3.659 người (trong đó, có 1.097 người dân), kinh phí vận động là 73,3 triệu đồng.

Huyện Bình Đại có 11/19 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 04 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Định Trung và Phú Thuận), 01 xã thực hiện chủ đề về Y tế (xã Thới Thuận), 01 xã thực hiện chủ đề An ninh trật tự (xã Long Định). Tổng số người tham gia là 1.497 người (trong đó có 1.047 người dân), kinh phí vận động là 142 triệu đồng.

Huyện Thạnh Phú có 09/17 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Đại Điền, Tân Phong), 05 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề Điện (xã An Điền). Tổng số người tham gia là 2.850 người (trong đó có 855 người dân), kinh phí vận động là 170 triệu đồng.

Huyện Châu Thành có 11/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 05 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 02 xã tuyên truyền phần việc hộ gia đình (xã An Hóa, Phước Thạnh), 01 xã xây dựng cổng tổ NDTQ (xã Tân Phú), 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Tường Đa), 01 xã thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Giao Hòa và xã Giao Long (xã Giao Hòa). Tổng số người tham gia là 2.392 người (trong đó có 957 người dân), kinh phí vận động là 66 triệu đồng.

Huyện Chợ Lách có 07/10 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường (xã Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B). Tổng số người tham gia là 2.550 người (trong đó có 1.543 người dân), kinh phí vận động là 154 triệu đồng.

Huyện Giồng Trôm có 10/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 10 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện 02 chủ đề về Nhà ở và Điện (xã Lương Hòa). Tổng số người tham gia là 5.101 người (trong đó có 765 người dân), kinh phí vận động là 31 triệu đồng.

Huyện Mỏ Cày Bắc có 05/13 xã thực hiện chủ đề Môi trường, 05 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề An ninh trật tự (xã Thành An), 01 xã tuyên truyền phần việc hộ gia đình (xã Khánh Thạnh Tân), 01 xã thực hiện chủ đề Điện (xã Hòa Lộc). Tổng số người tham gia là 2.401 người (trong đó có 1.969 người dân), kinh phí vận động là 333 triệu đồng.

Huyện Mỏ Cày Nam có 04/16 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề về Giao thông (xã Thành Thới A), 06 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã tuyên truyền phần việc hộ gia đình (xã Tân Hội), 02 xã thực hiện chủ đề Điện (xã An Định, Định Thủy), 01 xã thực hiện chủ đề Y tế (xã Bình Khánh Tây), 01 xã thực hiện chủ đề phát triển sản xuất (xã Tân Trung). Tổng số người tham gia là 3.806 người (trong đó có 1.941 người dân), kinh phí vận động là 339 triệu đồng.

Thành phố Bến Tre có 05/07 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Y tế (xã Sơn Đông và Mỹ Thành). Tổng số người tham gia là 907 người (trong đó có 530 người dân).

Nhân dân Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc tích cực tham gia Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo số liệu thống kê của các địa phương, trong tháng 8 năm 2019, số người tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" khoảng 25.163 người (giảm 601 người, so với tháng 7/2019), trong đó người dân chiếm 42,53%. Một số huyện có tỷ lệ người dân tham gia dưới 50% như: Giồng Trôm (15%), Thạnh Phú (30%), Ba Tri (30%), Châu Thành (40%). Nhìn chung, việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trong tháng qua có nhiều điểm khởi sắc như: chủ đề thực hiện đa dạng, gần gũi hơn với người dân nên mặc dù tổng số lượng người tham gia có giảm so với tháng trước, nhưng người dân đã chủ động hơn, tích cực tham gia và phát huy vai trò chủ thể của mình; tổng số tiền huy động để triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" là 1,308 tỷ đồng, tăng 286 triệu đồng so với tháng 7/2019.

Qua 08 tháng thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" có 688 lượt xã thực hiện chủ đề Môi trường, 103 lượt xã thực hiện chủ đề Giao thông, 254 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề Giao thông và Môi trường, 131 lượt xã thực hiện các chủ đề khác (Bảo hiểm y tế, Điện, Thủy lợi, Nhà ở, Phát triển sản xuất, Văn hóa, An ninh trật tự, tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình,...), thu hút được 199.603 lượt người tham gia. Tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên toàn địa bàn tỉnh là 8,141 tỷ đồng. Hoạt động ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia với chủ đề thực hiện đa dạng hơn và mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Các khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trong thời gian qua đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực phối hợp giải quyết, đảm bảo tính hài hòa, linh hoạt và phù hợp theo điều kiện của từng địa bàn cơ sở. Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các ngành và địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung, quyết liệt và chủ động xử lý nhằm phát huy tốt nhất sức mạnh của tập thể và vai trò của người đứng đầu đơn vị.