Thạnh Phú phấn đấu năm 2019, có 100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ngày đăng bài: 07/10/2019 | Tác giả: Văn Minh

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Thạnh Phú có 80 người tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 80% chỉ tiêu, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Các địa phương có nhiều lao động tham gia là xã Mỹ An 9 lao động, An Thuận và Thị trấn Thạnh Phú cùng có 8 lao động.

Đạt được kết quả trên, chính nhờ các ngành, địa phương đã thực hiện đồng bộ cơ chế, giải pháp tập trung hướng vào người lao động, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu lao động bình quân mỗi năm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động với nhiều hình thức; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có uy tín tư vấn, tuyển chọn lao động. Thường xuyên rà soát tổng hợp nhu cầu xuất khẩu lao động của địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động gặp gỡ để tư vấn, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài,…

Công tác tư vấn xuất khẩu lao động ở Thạnh Phú luôn được quan tâm. (Ảnh: Văn Minh)

Qua đó, tập trung giới thiệu các thị trường lao động nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia,….tổ chức dạy tiếng Nhật tại huyện đem lại nhiều thuận lợi cho những người có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tư vấn xuất khẩu lao động nhằm giúp các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và người lao động nắm vững thông tin thị trường lao động để vận động người thân, gia đình tham gia xuất khẩu lao động.

Chủ động lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương chú trọng đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng cho xuất khẩu lao động. Các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ các xã, thị trấn tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thuận lợi trong thủ tục vay vốn tín dụng, hỗ trợ học nghề... góp phần hoàn thành chỉ tiêu đưa 100 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.