Thạnh Phú có 7 hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Toàn huyện Thạnh Phú hiện có 7 hợp tác xã (HTX) liên quan đến lĩnh vực thủy sản gồm 3 HTX nuôi nghêu và 4 HTX lĩnh vực thủy sản.

Các HTX nuôi nghêu với diện tích hơn 1.700 ha, diện tích nuôi 550 ha; 4 HTX lĩnh vực thủy sản gồm: HTX lúa - tôm Thạnh Phú với 82 thành viên, HTX Nông nghiệp Mỹ An với 66 thành viên, HTX Nông nghiệp Giao Thạnh với 93 thành viên và HTX Dịch vụ Thủy sản Thới Thạnh với 17 thành viên.

Các hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực thủy sản trên địa bàn Thạnh Phú hoạt động khá hiệu quả. (Ảnh: Minh Mừng)

Được biết, các HTX lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản bước đầu đã ký kết hợp đồng nguyên liệu đầu vào như giống, thức ăn,… với các công ty như Trần Hậu Điển, Phương Hà, Việt Úc, Nam Miền Trung,…

Hoạt động của các HTX nuôi nghêu tương đối thuận lợi, sản lượng nghêu thịt thu được khoảng 1.000 tấn/năm, doanh thu ước đạt 16 tỷ đồng/năm. Đồng thời, hoạt động các tổ hợp tác, ban quản lý vùng nuôi thủy sản đã dần đi vào ổn định, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các xã ven biển.