Giao Thạnh tập trung thực hiện đạt tiêu chí số 17: Môi trường và An toàn thực phẩm

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm được xác định là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Thạnh Phú đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí này.

Đến nay, huyện Thạnh Phú có 4 xã hoàn thành tiêu chí số 17 là Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn và Thới Thạnh. Có 2 xã đạt trên 70% là Phú Khánh và Giao Thạnh, 8 xã đạt trên 50%, 3 xã còn lại đạt dưới 50%.

Tại xã Giao Thạnh, tiêu chí số 17 được cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân quan tâm thực hiện, nhất là công tác bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn...

Tiêu chí 17 có đến 8 chỉ tiêu là: tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia đạt trên 95%; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; nghĩa trang có quy hoạch và việc mai táng người chết phải theo quy định; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà nhà tắm kín đáo, nhà tiêu hợp vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 95%; hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 70% và tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%. Theo đó, đến nay đa số các chỉ tiêu xã đã đạt theo yêu cầu.

Tuyến đường hoa tại ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh tạo diện mạo mới cho địa phương. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo ông Tống Phước Cưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Thạnh, trong thực hiện tiêu chí 17, xã đã thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phát huy công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh thực hiện tiêu chí này. Đến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đạt hơn 66% với 1.208/1.823 hộ dân, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Toàn xã có hơn 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Trong số này có 15 cơ sở thuộc đối tượng phải đăng ký thực hiện thủ tục môi trường theo quy định, tất cả đều được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Còn lại, các cơ sở nhỏ lẻ đều có hầm chứa nước thải, xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp hoặc đăng ký thu gom rác. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Việc xây dựng cảnh quan môi trường được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các đoàn thể. Xã xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như tổng vệ sinh, xây dựng hàng rào cây xanh, tuyến đường hoa...

Trên địa bàn xã có 13 tuyến đường trục ấp, liên ấp, trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện. Trong đó, có đến 11 tuyến đường được bê tông và trồng cây xanh, hoa kiểng hai bên đường. Đáng chú ý, dọc tuyến đường Huyện lộ 30 thuộc ấp Giao Hòa A thời điểm này, chúng ta sẽ nhìn thấy một tuyến đường nông thôn đầy màu sắc với những hàng hoa hoàng yến xen lẫn các loại hoa và cây xanh khác.

Đối với các chỉ tiêu liên quan đến thu gom xử lý chất thải, nước thải; có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường… được xã quan tâm thực hiện và đều đạt theo yêu cầu. Theo đó có 100% hộ dân trên địa bàn tự xử lý chất thải rắn bằng các phương pháp phân loại, chôn lắp, đốt hoặc đăng ký thu gom rác. Số hộ có hố, ao thu gom nước thải, thoát nước thải hợp vệ sinh, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường đạt yêu cầu. Hiện nay, xã có 97,7% hộ sử dụng hố xí tự hoại, chỉ còn 2,3% với 41 hộ chưa có hố xí và có hơn 97% hộ đảm bảo 3 sạch so với quy định là 95%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt gần 75%.

Giao Thạnh còn một chỉ tiêu của tiêu chí 17 chưa đạt là tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện xã đang kêu gọi các hộ do ngành công thương quản lý khám sức khỏe theo quy định để đạt chỉ tiêu.

Cùng với tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, Giao Thạnh còn 03 tiêu chí khác chưa đạt, gồm: tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Giao Thạnh phát huy sự đồng tình của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2019, đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt để sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.