Thành phố Bến Tre tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Ngày đăng bài: 17/10/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre thời gian qua đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh cho DN, hợp tác xã (HTX) và các loại hình kinh tế khác, thành phố đã tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai văn bản của Trung ương và địa phương; đồng thời tăng cường tuyên truyền về CCHC, tổ chức tập huấn, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính… góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, công việc, phục vụ nhân dân và DN trên địa bàn. Cụ thể, thành phố đã thực hiện nghiêm việc quy định giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh với thời gian rút ngắn còn lại là 3 ngày; các thủ tục cải cách hành chính (CCHC) thuế, tiếp cận đất đai, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập hợp tác xã (HTX) được công khai minh bạch, đầy đủ đến DN, người dân. Đặc biệt, đối với các DN mới thành lập được hướng dẫn, ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế ban đầu như: đăng ký sử dụng hóa đơn, đăng ký phương pháp tính thuế, đăng ký kê khai nộp thuế điện tử.

Thành phố tổ chức tham quan, học tập mô hình trồng lan tại Củ Chi (Ảnh: Phương Thảo)

Trong công tác truyền thông khởi nghiệp, thành phố tập trung thông tin các chính sách khởi nghiệp đến các đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích DN khởi nghiệp trên địa bàn. Tổ chức chấm và trao giải thưởng "Ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018, trong đó có 2 ý tưởng đạt giải nhì, 2 ý tưởng đạt giải 3 và 3 ý tưởng đạt giải khuyến khích với tổng số tiền thưởng 19 triệu đồng, đồng thời phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2019.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho động ngũ làm công tác khởi nghiệp và cho cá nhân khởi nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt. Tổ Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp thành phố Bến Tre tổ chức tập huấn công tác tư vấn phát triển ý tưởng khởi ng hiệp năm 2019 cho các đối tượng trực tiếp phụ trách công tác khởi nghiệp cấp xã; bí thư đoàn xã, phường; thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp qua các năm. Qua đó, các học viên được hướng dẫn cách viết mô hình, ý tưởng mới trong việc khởi nghiệp, hướng dẫn lập dự án khởi nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và giúp các ý tưởng đang thực hiện hoàn thành đề án để tham dự cưộc thi khởi nghiệp do tỉnh tổ chức.

Từ đầu năm đến nay, thành phố  Bến Tre có 07 DN nhận chính sách khuyến khích khởi nghiệp của tỉnh. Đến nay, thành phố có 27 DN chuyển lên từ hộ cá thể được nhận chính sách khuyến khích hỗ trợ từ Trung tâm xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh.

Đến nay, thành phố Bến Tre có 163/150 DN mới thành lập, đạt tỷ lệ 109%,  nâng số lượng DN thành lập mới đến nay là 713 DN; có 10 hộ chuyển lên DN, nâng tổng số hộ kinh doanh lên DN là 83 hộ. Về phát triển hộ kinh doanh cá thể, có 687/800 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới, đạt tỷ lệ 86%, nâng số lượng hộ kinh doanh cá thể thành lập mới đến nay 4.282 hộ. Thành lập mới 1 HTX, đạt 50% theo chỉ tiêu kế hoạch giao, có 4/4 tổ hợp tác thành lập mới, đạt 100% so chỉ tiêu . Số lượng HTX thành lập mới đến nay là 11 HTX và 74 tổ hợp tác.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố tham quan học tập mô hình quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp ngoài tỉnh; tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm linh chi cho 15 hộ dân tham gia tổ thí điểm trồng nấm linh chi; 03 hộ thí điểm trồng hoa lan cùng tham dự hội thảo sơ kết dự án "Nuôi cấy mô và xây dựng mô hình các loại lan có giá trị kinh tế cao" do Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ trì.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngân sách thành phố tiếp tục ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bến Tre số tiền 1,5 tỷ đồng chi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Tính  đến nay, Ngân sách thành phố đã ủy thác cho ngân hàng chính sách tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng. Qua theo dõi, nguồn vốn được các hộ vay sử dụng đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, thành phố tập trung để thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển DN, thành lập hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác theo chỉ tiêu giao; tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng nhằm thu hút đầu tư; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình kinh tế tập thể.  Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng công vụ tại các cơ quan hành chính; tập trung công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ DN dẫn đầu; tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ngay từ khi hình thành ý tưởng; khuyến khích và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp mới trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh, kết nối đối tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.