Kết quả bước đầu trong thực hiện Chương trình OCOP ở Thành phố Bến Tre

Ngày đăng bài: 23/10/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua gần 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2882, ngày 28/12/2018, của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, thành phố Bến Tre đã triển khai thực hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng và nhất là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của Chương trình OCOP đối với sự phát bền vững, ổn định của các mặt hàng nông nghiệp, nông sản có thế mạnh của địa phương, nâng cao chuỗi giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó thu hút đông đảo cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Theo Đề án đã được phê duyệt, thành phố có một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật đã có thương hiệu như: bưởi da xanh, bánh mứt, kẹo; sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa; các sản phẩm chế biến cao cấp từ dừa như mỹ phẩm, ngoài ra với thế mạnh về dịch vụ và thương mại thành phố có nhiều đơn vị, doanh nghiệp khai thác các loại hình du lịch như: homestay, du lịch nhà vườn, du lịch sinh thái.

Trong đó, thành phố có 6 sản phẩm, dịch vụ OCOP tiềm năng là: Bưởi da xanh (HTX Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An), thủ công mỹ nghệ từ dừa (cơ sở TCMN Trường Ngân, phường 1), mặt nạ dừa (Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long, phường 8), du lịch sinh thái (Khu du lịch sinh thái Lan Vương, xã Phú Nhuận), mứt dừa (cơ sở Hữu Nghị, phường 7), homestay - du lịch sinh thái (Cơ sở Hai Hồ Homesaty, xã Phú Nhuận). Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã thành lập Hội đồng giá sản phẩm OCOP thành phố Bến Tre, gồm 7 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách kinh tế làm Chủ tịch Hội đồng, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo triển khai, tập hợp đánh giá các sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Du lịch một trong những sản phẩm thế mạnh của thành phố Bến Tre trong chương trình OCOP. (Ảnh: Hồng Quốc)

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, thành phố tập trung quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng cán bộ, công chức thành phố và xã, phường trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Đề án, đã cử 91 lượt cán bộ, công chức thành phố, xã phường tham dự 03 lớp tập huấn, hội nghị: Hội nghị trình bày tham vấn báo cáo đánh giá sản phẩm tiềm năng dự kiến xây dựng thành sản phẩm OCOP; Hội nghị đóng góp dự thảo các nội dung của Đề án; Hội nghị giới thiệu và khởi động Đề án. Tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre và hướng dẫn cho gần 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt quan tâm công tác hỗ trợ tạo điều kiện để cơ sở, doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại, triển lãm để giới thiệu sản phẩm tạo kết nối thị trường. Cụ thể, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 19 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham gia 03 đợt hội chợ triển lãm (hội chợ Công nghiệp - Thương mại Bến Tre năm 2019; hội chợ OCOP Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh; hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2019).

Trong khuôn khổ các hội chợ, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thành phố đã tham gia hội nghị kết nối cung cầu giữa Tập đoàn Central Group, siêu thị BigC An Lạc và các doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre, kết quả siêu thị BigC An Lạc đã ký 04 biên bản ghi nhớ với công ty TNHH Vĩnh Tiến, công ty TNHH MTV SX TM thực phẩm đồ uống Thanh Bình, cơ sở thạch dừa Minh Tâm, HTX Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An, sau hội nghị các doanh nghiệp và siêu thị sẽ xúc tiến kế hoạch đưa hàng hoá vào hệ thống siêu thị phục vụ ổn định và lâu dài.

Hướng dẫn 05 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký đồng thời tổ chức xét, đánh giá và chuyển về tỉnh xem xét 29 sản phẩm OCOP. Đến nay, tỉnh đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên cho 19 sản phẩm (có 18 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 3 sao) của 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Vĩnh Tiến có 10 sản phẩm đạt 4 sao, Công ty TNHH SX Kinh doanh tổng hợp Đông Á có 5 sản phẩm đạt 4 sao, công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 3 sao); 10 sản phẩm còn lại của 02 doanh nghiệp (Công ty CP Sa sâm Việt: 9 sản phẩm, thạch dừa Minh Tâm: 01 sản phẩm) đã gửi hồ sơ về tỉnh đánh giá.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp có sản phẩm gắn sao OCOP trên địa bàn thành phố, ngoài việc được hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, thì lượng hàng hoá bán ra cũng nhiều hơn so với hội chợ thương mại xuân 2019 và doanh nghiệp có sản phẩm gắn sao OCOP tham gia hàng chung của thành phố đánh giá đợt hội chợ OCOP này khá thành công về mặt doanh thu và quảng bá.

Để chương trình OCOP trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Bến Tre lan tỏa rộng hơn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, thành phố Bến Tre tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, tuyên truyền thông qua sinh hoạt các tổ hội về nội dung, mục tiêu, tầm quan trọng của Chương trình. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, để giới thiệu sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường với các doanh nghiệp lớn. Thực hiện kịp thời công tác hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở sản xuất, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xét đánh giá sản phẩm đạt tiêu chí OCOP, đồng thời gửi về tỉnh xem xét công nhận đảm bảo qui trình, qui định.