Cục Văn hóa cơ sở kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 6 và 16 xã Quới Điền

Ngày đăng bài: 13/11/2019 | Tác giả: Văn Minh

Đoàn cán bộ Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn vừa đến xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 06 và 16 của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xã, ngay khi phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện tiêu chí số 06 và 16 được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Quới Điền đặc biệt quan tâm và từng bước hoàn thành tiêu chí. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2016, xã tiếp tục nâng chất 02 tiêu chí này.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Văn Minh)

Thực hiện tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa), toàn xã đã xây dựng 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, 01 Nhà Văn hóa, 01 nơi sinh hoạt cộng đồng và 5 trụ sở ấp. Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã có nhiều hoạt động nổi bật được huyện, tỉnh đánh giá cao, nhất là việc vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của xã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với tiêu chí số 16 (Văn hóa), cuối năm 2018, xã có gần 1.700 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt hơn 80%, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng ấp văn hóa luôn được chú trọng. Xã có 5/5 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; 7/7 cơ quan, đơn vị, 03 cơ sở thờ tự đóng trên địa bàn xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đa số người dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội và nếp sống văn minh nơi công cộng, trong sinh hoạt tập thể, cộng đồng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở ghi nhận những ý kiến đề xuất của xã, đặc biệt là những khó khăn còn gặp phải, qua đó sẽ có kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, phát huy tốt hơn nữa hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa.